W branży budowlanej ogromne znaczenie ma wiele rzeczy. Na budowach potrzebne są nie tylko sprzęty budowlane, lecz również odpowiednie kruszywa, które są częścią zapraw, betonów i innych rzeczy. W ofercie sprzedawców znaleźć można różnego rodzaju kruszywa budowlane, które różnią się od siebie parametrami i właściwościami. To właśnie te różnice powodują, że rozmaite kruszywa budowlane są wykorzystywane na różne sposoby. Jakie można wyróżnić kruszywa i czym się cechują?

Kruszywa budowlane – czym są, gdzie się je stosuje i jak się je wydobywa?

Kruszywa to sypkie skalne materiały o pochodzeniu organicznym, naturalnym lub przemysłowym. Kruszywa można podzielić także ze względu na ich rozmiar. Wówczas wyróżnia się kruszywa drobnoziarniste i gruboziarniste. Głównym zastosowaniem kruszyw są place budowy. W budownictwie wykorzystuje się je jako składniki zapraw, betonów podkładów pod nawierzchnie drogowe. Ich szerokie zastosowanie w tej branży sprawia, że bez nich nie da się wykonać wielu prac budowlanych. Oczywiście kruszywa budowlane można wykorzystać do innych prac, gdzie stosuje się je:

  • jako zasypki,

  • do podwyższania terenu,

  • pod kostkę brukową,

  • do stworzenia podjazdu,

  • do tworzenia warstw filtracyjnych,

  • jako składnik „suchego betonu”,

  • na drogach w okresie zimowym.

Kruszywa budowlane najczęściej pozyskuje się metodami kopalnianymi. Możliwe jest również otrzymanie ich w wyniku recyklingu, jednak wtedy konieczne jest ich mechaniczne przetworzenie i uszlachetnienie. Zazwyczaj tą metodą przerabiany jest gruz betonowy i ceglany. Proces ten umożliwia ograniczenie wykorzystywania naturalnych zasobów oraz w dużym stopniu przyczynia się do zmniejszenia hałd gruzu, co jest korzystne dla środowiska.

Podział kruszyw budowlanych

Kruszywa budowlane, znajdujące się w ofercie firmy RWŚ Ryszard i Wojciech Śliwakowscy z Kłomnic, to materiały, które można podzielić na różne kategorie, w zależności od kryteriów branych pod uwagę. Uwzględniając ziarnistość kruszyw można je podzielić na drobne, grube i o uziarnieniu ciągłym. Drobne kruszywa cechują się wymiarami równymi 4 mm lub mniejszymi. Grube kruszywa posiadają ziarenka o wielkości przekraczającej 4 mm. Natomiast kruszywa o ciągłym uziarnieniu to mieszanka kruszyw drobnych i grubych. Biorąc pod uwagę uziarnienie kruszyw budowlanych można wyróżnić również takie kruszywa, które są materiałem pochodzenia lodowcowego lub rzecznego. Uziarnienie takich kruszyw waha się w przedziale od 0 mm do 8 mm.

Kruszywa można podzielić także ze względu na inne właściwości. Często klasyfikuje się je biorąc pod uwagę ich gęstość objętościową. W takim przypadku wyróżnić można:

  • kruszywa lekkie,

  • kruszywa zwykłe,

  • kruszywa ciężkie.

Lekkie kruszywa mają gęstość mniejsza niż 1800 kg/m3, zwykłe kruszywa cechują się gęstością w przedziale od1800 kg/m3 do 3000 kg/m3, zaś ciężki kruszywa posiadają gęstość większą od 3000 kg/m3.

Oferta firmy RWŚ Ryszard i Wojciech Śliwakowscy

W ofercie RWŚ Ryszard i Wojciech Śliwakowscy znajdziemy piasek z własnej kopalni Ruda wykorzystywany do: tynków, wylewek, mixokreta i podsypkowy oraz żwir, tłuczeń i wapno nawozowe. Ponadto firma posiada specjalistyczne pojazdy, dzięki czemu oferuje: usługi koparką, usługi spychaczem, usługi transportowe wywrotkami i roboty ziemne (niwelację terenu i kopanie fundamentów).