Każda inwestycja budownictwa drogowego, kolejowego, mieszkaniowego, komercyjnego, przemysłowego, gospodarczego, czy też publicznego, wiąże się też z szerokimi pracami związanymi z infrastrukturą instalatorską – z różnego rodzaju przyłączami. Prace dotyczące ich realizacji dzisiaj nie tylko świadczone są poprzez złożone roboty ziemne wykopowe. Czasem wykonywane są różnego rodzaju przewierty, pozwalające np. na bezwykopową budowę rurociągów! Dowiedz się zatem, czym wyróżniają się najlepsze firmy innowacyjnych technik instalatorskich.

Szeroki zakres prac

Najlepsze firmy instalatorskie robót ziemnych, przede wszystkim wyróżniają się szerokim zakresem prac. Zajmują się one tworzeniem przyłączy elektroenergetycznych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych,  przyłączy telekomunikacyjnych, przyłączy sanitarnych, przyłączy napowietrznych, układaniem kabli energetycznych, układaniem kabli oświetlenia ulicznego, wznoszeniem stacji transformatorowych, a także  pomiarami instalacji elektrycznych. Najnowocześniejsze przedsiębiorstwa stawiające na multidyscyplinarne zespoły eksperckie oraz na innowacyjne metody wykonawcze, są gotowe także na realizacje inwestycji budowy rurociągów, np. pod drogami.

Nowoczesne technologii i techniki

Dzisiaj nie każda inwestycja związana z koniecznością budowy, remontu, czy modernizacji sieci podziemnej, musi być realizowana sprawnymi i bardzo mobilnymi, oraz wciąż bardzo potrzebnymi minikoparkami. Obecnie ważnymi technologiami, są między innymi te, umożliwiające wykonywanie przecisków pneumatycznych (pod drogami, torami i innymi obiektami stałymi), czy też przewiertów zarówno horyzontalnych, jak i sterowanych, co ważne jest przy procedurze tzw. wbijania rur stalowych. Aby móc wykonywać takie działania, dany podmiot, musi posiadać nie tylko bardzo drogie sprzęty, ale także odpowiednie kwalifikacje oraz uprawienia pracowników.

Współpraca z różnymi grupami klientów

Kolejnym wyznacznikiem najlepszych firm instalatorstwa i robót ziemnych, jest podejmowanie współpracy z różnymi grupami klientów. Mowa o tych indywidualnych, biznesowych, a także publicznych, w związku z np. budową domu jednorodzinnego, budynku wspólnoty mieszkaniowej, infrastruktury urbanistycznej, dróg, wiaduktów i mostów, czy też innych obiektów architektonicznych. Wysokim profesjonalizmem oraz doświadczeniem, wyróżnia się firma PHU GRUND-MAX II, która współpracowała m.in. za takimi podmiotami, jak: ENEA Operator, ENERGOBUD Leszno Sp. z o.o., BUDIMEX S.A., GDDKiA, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., PUWIS Nowogard.