Kiedy jest wydane pozwolenie na budowę i przygotowany projekt nieruchomości, geodeta przystępuje do pracy. Jest specjalistą od pomiarów terenów. Na budowie kontroluje przebieg prac, sporządza mapę do celów projektowych, dokonuje tyczenia budynku, a po zakończeniu inwestycji, przygotowuje inwentaryzację powykonawczą. Sprawdza, czy wszystkie prace wykonano zgodnie z planem zagospodarowania działki i jej granic. Sprawdź, co oferuje firma Geo-Grafik z Piotrkowa Trybunalskiego!

Jakie uprawnienia ma geodeta?

Geodeta musi mieć uprawnienia do wykonywania zawodu, które są wydawane przez Komisję Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Dzięki wiedzy i doświadczeniu firma Geo-Grafik oferuje wiele usług, takich Jak: pomiary i podział działek, sporządzanie map projektowych i sytuacyjno-wysokościowych; wykonywanie zdjęć terenu, inwentaryzacja, rozgraniczenia budynków, tyczenie budynków. Prace geodezyjne wykonywane są z wielką precyzją, przy zastosowaniu wysokiej klasy sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania. Bez pomiarów i map projektowych geodety, nie może rozpocząć się żadna inwestycja budowlana. Po zakończeniu prac budowlanych ma obowiązek sprawdzenia, czy prace zrealizowane zostały zgodnie z planem zagospodarowania działki i jej granic.

Jak tworzone są mapy projektowe?

Mapy geodezyjne konieczne są do wykonania projektu budowlanego. Geodeta z kolei opracowuje je na podstawie dokumentów zasadniczych i przedstawiają faktyczny stan terenu na działkach budowlanych, a także 30 m wokół nich. Ujmują zapisy gruntów, obiektów, podziemnych sieci oraz powierzchni zielonych na danym obszarze. Są bardzo dokładne i zawsze aktualne. Do pomiarów geodezyjnych należy tyczenie obiektów, zgodnie z planem inwestycji i z zagospodarowaniem działki. Po wykonaniu inwentaryzacji geodeta zobowiązany jest do przekazania kopii mapy kierownikowi budowy i właścicielowi wybudowanego budynku. Oryginały dokumentacji dostarcza się do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Usługi firmy Geo-Grafik

Geo-Grafik z Piotrkowa Trybunalskiego to firma specjalizująca się w usługach geodezyjnych oraz sprzedaży sprzętu geodezyjnego. Zajmuje się ona między innymi podziałem działek, tyczeniem i wznowieniem granic, jak również rozgraniczeniem nieruchomości. Firma wykonuje także mapy geodezyjne oraz kartograficzne, a jej geodeci są znani z profesjonalizmu i dokładności w wykonywaniu swoich obowiązków. Jeśli szukasz taniego i polecanego geodety, biuro Geo-Grafik z Piotrkowa Trybunalskiego jest miejscem dla Ciebie. Firma oferuje obsługę geodezyjną dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.