Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się po to, aby móc następnie zapewnić wszystkim pracownikom przebywającym na terenie danego zakładu pracy skuteczną ochronę przed zagrożeniami, jakie występują w konkretnym środowisku. Kto może dokonać oceny ryzyka zawodowego? Co konkretnie podlega ocenie? Jak wygląda inspekcja pracy i kto ją przeprowadza? Na te oraz podobne pytania odpowiadamy poniżej.

Zasady BHP

Chociaż zasady BHP nie zostały ujęte w Kodeksie Pracy, ich przestrzeganie jest jednak niezwykle ważne. Reguły te pozwalają bowiem na skuteczną ochronę zdrowia i życia pracowników, a więc bezpośrednio wpływają na ich bezpieczeństwo w pracy. Zasady nie tylko określają sposób wykonywania obowiązków, ale również możliwości zapewnienia zatrudnionym osobom konkretnych do tego warunków. Dzięki stosowaniu się do zasad BHP można uniknąć przynajmniej części potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Regulacje bazują przede wszystkim na doświadczeniu życiowym, dlatego pracodawcy chcący spełnić obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim podwładnym, nie znajdą tych zasad w prawie. Zamiast tego muszą przeanalizować, jakie działania podniosą bezpieczeństwo w danym zakładzie. W tym celu warto zasięgnąć porady u specjalisty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, który przeprowadzi ocenę ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego

Każdy pracodawca jest zobowiązany nie tylko do oceny, ale również odpowiedniego udokumentowania ryzyka zawodowego, jakie ma miejsce w związku z wykonywaną na danym stanowisku pracą.  Ponadto, musi stosować środki profilaktyczne, których zadaniem jest zmniejszenie tego ryzyka. Pracownicy powinni zostać poinformowaniu zarówno o samym zagrożeniu, jak i zasadach ochrony przed nim. Ocena ryzyka zawodowego ma na celu sprawdzenie i wydanie opinii o tym, co w danym miejscu pracy stanowi zagrożenie lub może wyrządzić krzywdę osobom zatrudnionym na danych stanowiskach. Na tej podstawie da się zweryfikować zasadność i słuszność zastosowania środków eliminujących bądź ograniczających zagrożenia, a ponadto określić, czy są one wystarczające. Specjaliści, tacy jak np. rzeczoznawca Maria Lipska-Mateja, która posiada ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wieloletnie doświadczenie w inspekcji pracy, oceniają ryzyko na poszczególnych stanowiskach pracy w firmie, a następnie do każdego z nich tworzą kartę z opisem zarówno samych zagrożeń, jak i wymaganej odzieży ochronnej. Przeprowadzają ponadto szkolenia z zakresu BHP – dla każdego stanowiska czy rodzaju wykonywanego zawodu oddzielnie.oceniają ryzyko na poszczególnych stanowiskach pracy w firmie, a następnie do każdego z nich tworzą kartę z opisem zarówno samych zagrożeń, jak i wymaganej odzieży ochronnej. Przeprowadzają ponadto szkolenia z zakresu BHP – dla każdego stanowiska czy rodzaju wykonywanego zawodu oddzielnie.

Inspekcja pracy

Państwowa Inspekcja Pracy to organ nadzorujący i kontrolujący legalność zatrudnienia oaz przestrzeganie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorzy mają prawo przeprowadzić kontrolę w każdym przedsiębiorstwie, bez uprzedzenia i bez względu na porę dnia czy nocy. Ocenie podlega tożsamość pracowników, a także stan faktyczny w zakresie przestrzegania prawa pracy – zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy BHP. Czynności obejmują kontrolę dokumentacji, przesłuchanie pracowników oraz sporządzenie stosownego raportu. W przypadku stwierdzenia braku udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przedsiębiorca zostanie ukarany wysoką grzywną.