Konstrukcje wsporcze, podtrzymujące przewody pod napięciem, wymagają uszynienia. Wystarczy drobne uszkodzenie izolacji głównej, aby cała konstrukcja znalazła się pod potencjałem sieci trakcyjnej, a jej dotknięcie skutkowało porażeniem. Co za tym idzie, każdy element, który w normalnych okolicznościach nie znajduje się pod napięciem, musi zostać uszyniony. Ekspert z Pelczar Electric wyjaśnia, na czym polega ten proces.

Jak uszyniać słupy kolejowe?

Słupy stalowe są uszyniane z wykorzystaniem stalowego pręta bądź miedzianej linki (w zależności od dystansu między konstrukcją a szyną). Cała procedura wykonywana przez technika z Pelczar Electric opiera się na przyspawaniu linki lub pręta do konstrukcji wsporczej i szyny. W celu uniknięcia ucieczki prądu linka lub pręt wymagają nałożenia dodatkowej warstwy izolacyjne.

W przypadku słupów żelbetowych na zewnątrz prowadzony jest pręt, do którego instaluje się wszystkie uszyniane elementy, czyli: wspornik izolatora ukośnika i odciągu, odgromnik,  konstrukcja wsporcza oraz skrzynka napędu odłącznika. Dolna partia pręta zostaje natomiast zespolona z prętem uszyniającym łączonym później z szyną

– mówi ekspert z Pelczar Electric.

Uszynienia – indywidualne vs grupowe

Uszynienia indywidualne są najbardziej praktycznym sposobem łączenia konstrukcji wsporczej z szyną, niemniej technicy z Pelczar Electric stosują niekiedy opcję grupową polegającą na połączeniu określonej liczby konstrukcji wsporczych. Taka technika uszyniania daje możliwość utworzenia pojedynczego połączenia w określonym miejscu – podziemnie lub napowietrznie. W wariancie podziemnym słupy są połączone za pomocą przewodu zaizolowanego ułożonego w ziemi. Uszynienie napowietrzne wykonywane polega na zastosowaniu przewodu umocowanego na dodatkowej konstrukcji na słupie trakcyjnym. W przypadku linii z samoczynną blokadą liniową przewód jest połączony ze środkiem co drugiego dławika. Blokada liniowa dwutokowa wymaga uszynienia jednego toku, zaś przy jednym toku uszynienie obejmuje wyłącznie tor, przez który przepływa prąd trakcyjny.

Pelczar Electric: konstrukcje kładek i wiaduktów

Kładki i wiadukty są uszyniane przy pomocy iskiernika składającego się z dwóch elektrod i części izolacyjnej. W normalnych okolicznościach obwód uszynienia jest przerwany, co sprawia, że prąd od trakcji nie przepływa na konstrukcję obiektu. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia izolacji, to następuje zwieranie obwodu uszynienia.