Praca geodetów jest nierozerwalnie związana z szeroko pojętą branżą budowy dróg. Powszechnie wiadomo, że sporządzają oni mapy do celów projektowych i wytyczają przebiegi wykonywanych obiektów. Zastosowanie pomiarów geodezyjnych jest jednak znacznie szersze. Mogą one pomóc także w inwentaryzacji wykorzystania materiałów, co ułatwia rozliczanie inwestycji i kontrolę kosztów. Na czym polega taka usługa? Poznaj ofertę Biura Geodezyjnego Geonet.

Standardowa praca geodety przy budowie drogi

Wykonywanie pomiarów przy budowie drogi jest wymagane przez prawo na każdym jej etapie. Geodeci wytyczają punkty, na podstawie których wykonywane elementy są umiejscowione zgodnie z projektami i pozwoleniami na budowę. Ich praca nie ogranicza się jedynie do wyznaczenia w terenie pasa drogowego. Wytyczają też wszelkie obiekty towarzyszące, takie jak wiadukty czy mosty, a także założone w projekcie zmiany ukształtowania terenu, na przykład nasypy czy wykopy. Po zakończeniu prac geodeci sporządzają dokumentację powykonawczą.

Geodezyjne pomiary objętości materiałów – na czym polegają?

Coraz więcej przedsiębiorców zajmujących się budową dróg korzysta z usług geodetów przy inwentaryzacji materiałów i urobku. W przypadku dużych inwestycji nierzadko wykorzystuje się setki tysięcy ton kruszyw czy ziemi. Materiał na terenie budowy zazwyczaj składowany jest na dużej hałdzie. Najlepszą metodą kontroli jego zużycia jest jej regularna inwentaryzacja geodezyjna. Zasada jej przeprowadzania jest podobna, jak przy mierzeniu objętości mas ziemnych czy obiektów budowlanych. Dokładny pomiar zmian objętości składowanego kruszywa pozwala precyzyjnie określić jego wykorzystanie. Tej samej metody można użyć przy pomiarach pozyskanego urobku, na przykład ziemi czy gliny.

Zalety geodezyjnych pomiarów hałdy

Największą zaletą pomiarów geodezyjnych jest ich precyzja i czas wykonania. Profesjonalne firmy geodezyjne używają najwyższej klasy nowoczesnego sprzętu, co umożliwia szybkie i bardzo dokładne przedstawienie wyników. Dzięki sprawnej komputerowej obróbce danych pomiarowych klient w krótkim czasie otrzymuje wynik w formie czytelnego operatu. W przypadku dużych składowisk materiału praktycznie niemożliwe jest uzyskanie wiarygodnych pomiarów inną metodą. Ważenie transportowanego kruszywa można wykonać jedynie na początku i końcu budowy. Pomiar geodezyjny można natomiast wykonać na dowolnym etapie, co stwarza możliwość bieżącej kontroli zużycia materiału i częściowych rozliczeń z inwestorem.

Skorzystaj z oferty Biura Geodezyjnego Geonet

Biuro Geodezyjne Geonet to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w świadczeniu usług geodezyjno-kartograficznych. W ofercie znajdują się między innymi wytyczanie w terenie budynków, dróg czy infrastruktury technicznej, sporządzanie dokładnych i rzetelnych map do celów projektowych, inwentaryzacja obiektów, pomiary geodezyjne, niwelacja terenu oraz rozgraniczenia nieruchomości. Biuro Geodezyjne Geonet gwarantuje atrakcyjne ceny oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia, dążąc do zadowolenia każdego klienta i ciągłego rozwoju firmy.