Przeprowadzając wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane na placu, konieczna jest nie tylko obecność ciężkiego sprzętu oraz ekipy budowlanej. Kluczowa jest tu bowiem również rola geodety odpowiedzialnego za wykonywanie rozmaitych zadań z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji. Zajmuje się tym między innymi firma Gpe Grzegorz Paruch – warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat.

Jakie zadania obejmuje geodezyjna obsługa inwestycji wykonywana przez firmę Gpe Grzegorz Paruch?

Inwestycja budowlana to proces składający się z wielu etapów. Na każdym z nich wykonuje się rozmaite prace dotyczące szeroko pojętej dziedziny, jaką jest geodezja. Związane jest to oczywiście z przedsięwzięciami publicznymi, jak i prywatnymi. Jak mówi nam specjalista z firmy Gpe Grzegorz Paruch:

Podczas geodezyjnej obsługi inwestycji bardzo ważne jest wykonanie prac przygotowawczych. Obejmują one przede wszystkim wytyczenie działki budowlanej, a także obiektów znajdujących się w jej okolicy.

Nie zapominajmy również o tworzeniu opracowań kartograficznych takich jak, chociażby mapa do celów projektowych oraz sprawowania kontroli nad pracami budowlanymi. Natomiast na końcowym etapie kluczowe jest przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

Kiedy przeprowadza się geodezyjną obsługę inwestycji i komu warto powierzyć to zadanie?

Prace wykonywane przez geodetów są kluczowe w różnych sytuacjach. Proces ten jest przeprowadzany przy realizacji wielu inwestycji budowlanych. Należą do nich przede wszystkim: budowa dróg i autostrad, wznoszenie budynków prywatnych i publicznych, a także tworzenie infrastruktury podziemnej. W tego rodzaju przedsięwzięciach istotną rolę pełni właśnie geodezyjna obsługa inwestycji.

Jeśli szukasz profesjonalistów w swojej dziedzinie, to powinieneś zwrócić się do firmy Gpe Grzegorz Paruch ze Zduńskiej Woli. Jest to przedsiębiorstwo istniejące na rynku od wielu lat, w którym zatrudnieni są pracownicy posiadający doświadczenie i ogromną wiedzę z zakresu geodezji. Posiadają oni również wymagane przez prawo licencje oraz uprawnienia.

Prace geodezyjne

Gpe Grzegorz Paruch oferuje usługi dla właścicieli nieruchomości, uczestników obrotu, inwestorów, architektów, projektantów oraz wykonawców budowlanych. Wśród świadczonych usług znajdują się podziały geodezyjne, wznowienia granic, rozgraniczenia oraz dokumentacje do celów prawnych. Firma dostarcza również mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w wersji CAD oraz inwentaryzacje architektoniczne obiektów. Dla inwestorów i wykonawców firma oferuje kompleksową obsługę geodezyjną.