Geodezyjna obsługa inwestycji to zespół czynności, które wykonywane są na różnych etapach wznoszenia danego budynku przez najczęściej jedną pracownię geodezji i kartografii. W takim modelu współpracy z geodetami, inwestor podpisuje umowę dotyczącą długofalowej współpracy, w ramach której określony specjalista wykona wszystkie niezbędne prace szybko, profesjonalnie i według szczegółowo przygotowanych harmonogramów.

Geodezyjna obsługa inwestycji dla klientów indywidualnych

Kiedyś klienci indywidualni, którzy budowali dom jednorodzinny współpracowali z geodetami w ramach doraźnych usług. Inny specjalista mógł zająć się tworzeniem mapy do celów projektowych i tyczeniem, a inny inwentaryzacją powykonawczą. Obecnie jednak w dobie szybkiego i tańszego budownictwa jednorodzinnego, przyjmuje się, że lepsza finansowo oraz jakościowo jest kooperacja na zasadzie geodezyjnej obsługi inwestycji – usługi od A do Z. Taką formę współpracy z geodetami przyjmują również deweloperzy domów jednorodzinnych, czy firmy wykonawcze oferujące klientom budowę domu pod klucz.

Zalety geodezyjnej obsługi inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji jest przede wszystkim kompleksowa. Każdy element prac geodezyjnych, przenika się z działaniami architektów, czy ekipy wykonawczej oraz robót ziemnych, co wielokrotnie sprzyja szybszemu budowaniu domu. Geodezyjna obsługa inwestycji pozwala również na szybsze uzyskiwanie danych informacji/zezwoleń/dokumentów administracyjnych potrzebnych do wykonywania określonych prac. Mówić można zatem również o sporych oszczędnościach.

Zakres geodezyjnej obsługi inwestycji

Zakres czynności geodezyjnej obsługi inwestycji jest bardzo szeroki. Geodeta nie pojawia się przy tym – tak jak przy standardowej współpracy – na placu budowy kilka razy, na różnych etapach budowlanych, lecz uczestniczy czynnie w całym procesie. Do jego zadań zalicza się przy tym wznowienie granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, tworzenie map do celów projektowych, tyczenie obiektów oraz uzbrojenia terenu, czy też przeprowadzanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą i operatem geodezyjnym.  Nie tylko jednak te działania są ważne. Geodeci coraz częściej reprezentują inwestora w ramach pełnej kontroli prawidłowości wykonywanych prac w trakcie budowy. Dbają oni zatem o to, aby wykonawca precyzyjnie wykonywał swoje obowiązki, również względem prawa budowlanego. Geodeta zatem dba o to, aby wszystkie założenia projektowe zostały w rzeczywistości wiernie odtworzone…

Jeśli zatem budujesz dom jednorodzinny i potrzebujesz dobrego geodety oraz kartografa, zgłoś się do renomowanej firmy GEOPLAN Wincentego Grońskiego, która świadczy obsługę geodezyjną inwestycji, posługując się przy tym nowoczesnym sprzętem, oraz ważnym dziedzinowym oprogramowaniem. Z pełną ofertą podmiotu zapoznasz się na dedykowanej stronie www.