Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje?

Materiał partnera
2019-09-25

Inspektor nadzoru inwestorskiego w polskich warunkach przepisów prawa dotyczących budownictwa, może zostać powoływany dobrowolnie przez inwestorów, przy różnego rodzaju inwestycjach. Obligatoryjnie musi on pojawić się zaś na placu budowy w przypadku realizowania bardzo złożonych, wieloetapowych prac, wykorzystujących wiedzę i sprzęt dużej ilości podwykonawców. Dowiedz się, czym zajmuje się inspektor nadzoru inwestorskiego!

Kogo reprezentuje inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie można mylić z kierownikiem budowy, czy nadzorcą budowlanym. Funkcja inspektora, jest bowiem sprawowana głównie w celu reprezentowania inwestora na budowie i dbania o jego interesy – jak najlepszy przebieg inwestycji, zarówno pod kątem technicznym, jak i logistycznym. Niekiedy porównuje się zatem tę rolę do adwokatów, czy innego typu doradców, którzy uzupełniają braki wiedzy inwestora w zakresie sztuki budowlanej, energetyki, nowych technologii, czy samego prawa budowlanego i administracji – urzędowych procesów uzyskiwania zgody na budowę itd.

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego

Jako iż inspektor nadzoru budowlanego sprawuje swoją funkcję na zlecenie inwestora, czyli podmiotu opłacającego inwestycję, staje się on na placu budowy specjalistą nadrzędnym, wyższym nawet od kierownika budowy. Inspektor może wydawać mu polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Wielokrotnie to również inspektor zgłasza konieczność wykonania danych poprawek, a w przypadku łamania przepisów prawa, czy postanowień projektu, może wstrzymać całą inwestycję. Warto zatem wiedzieć, że rola tego typu ekspertów, zasadza się do obiektywnej i niezależnej kontroli wykonawców.

Zalety powoływania inspektorów

Inspektorzy nadzoru budowlanego to nie dodatkowe „sztuczne” koszty, ale inwestowanie w prawidłowy przebieg inwestycji. To dzięki powołaniu takich ekspertów osiągane są optymalizacje kosztorysów, procesów logistycznych, czy też harmonogramów budowy. Wielokrotnie podpowiada on, w jaki sposób usprawnić pracę wykonawców i ich podwykonawców, zwłaszcza wtedy, kiedy firmy nie miały okazji ze sobą wcześniej współpracować. Nic dziwnego, że dzisiaj inspektorów nadzoru budowlanego powołuje się przy inwestycjach komercyjnych, przemysłowych, czy indywidulanych – mieszkaniowych. 

Jeśli zatem poszukujesz tego typu specjalistów, zgłoś się do Biura Usługowo-Kosztorysowych „Frączek”, które zajmuje się m.in. konsultacjami technicznymi dotyczącymi kosztów budowy oraz doboru optymalnej technologii; weryfikacją kosztorysów budowlanych; czy sporządzaniem Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót.


 


Opracowanie artykułu: