Instalacje elektryczne kojarzą nam się zazwyczaj tylko z funkcją odprowadzania energii elektrycznej do gniazdek i źródeł światła. Na rynku dostępne są jednak specyficzne, nowoczesne systemy, zwane instalacjami słaboprądowymi. Oferują one bardzo szeroki zakres funkcji, dlatego obecnie wykorzystywane są nie tylko w budynkach o użyteczności publicznej, ale również w prywatnych domach. Zastanówmy się zatem, na czym polega  działanie tych układów i co wpływa na ich rosnącą popularność.

Czym są instalacje słaboprądowe?

Do kategorii instalacji słaboprądowych należy wiele nowoczesnych systemów o odmiennych funkcjach. Ich nazwa dotyczy jednak niskiego napięcia, gdyż sieci te pracują na poziomie napięcia znamionowego do 1 kV prądu zmiennego lub 1,5 kV prądu stałego. Instalacja słaboprądowa jest więc rodzajem instalacji elektrycznej. Podobnie jak ona, składa się z kabli, przewodów, elementów przesyłowych i innych. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 

Rodzaje instalacji słaboprądowych 

Na rynku dostępnych jest wiele systemów słaboprądowych, które to posiadają odmienne zastosowania. Projektowaniem tych sieci zajmuje się przykładowo Zakład Wykonawstwa Usług Elektrotechnicznych Adriana Małka. Do kategorii tej należą instalacje, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa domownikom. Mowa tu o systemach alarmowych – w skład których wchodzi na przykład monitoring. Zaliczamy do tego także wszelkie systemy sygnalizacji pożaru. Takie instalacje, związane z bezpieczeństwem, wykorzystywane są zarówno w budynkach prywatnych, publicznych, jak i przemysłowych. 

Instalacje słaboprądowe to również systemy automatyki budynkowej, takie jak wentylacja i klimatyzacja, czy też automatyka węzłów cieplnych. W ciągu ostatnich lat na popularności zyskały tak zwane inteligentne domy. Są to mocno zautomatyzowane budynki, które zapewniają mieszkańcom zarówno wysoki komfort, jak i doskonały poziom bezpieczeństwa. Wymienione systemy to jednak tylko nieliczne przykłady instalacji słaboprądowych – jest to bowiem znacznie bardziej rozbudowany rodzaj instalacji elektrycznej. Warto jednak pamiętać o tym, że decydując się na jakikolwiek system słaboprądowy, kwestie projektowania należy powierzyć doświadczonym profesjonalistom. Od tego będzie bowiem zależeć nasza wygoda i bezpieczeństwo.