Geodeci i kartografowie to specjaliści, którzy biorą czynny udział na wielu etapach wznoszenia budynków. Nie tylko rozgraniczają działki, tworzą mapy do celów projektowych oraz nie tylko tyczą obiekty w terenie wraz z uzbrojeniem. Ważny jest nadzór nad prowadzonymi pracami ekip wykonawczych. Zwieńczeniem tego jest inwentaryzacja powykonawcza. Bez niej nie ma mowy o odbiorze budynku i przekazaniu go do eksploatacji.

Czym jest geodezyjny pomiar powykonawczy?

Po zrealizowaniu inwestycji budowy np. domu jednorodzinnego wraz ze wszystkim przyłączami geodeci muszą przeprowadzić ważne działania terenowe. Zwą się one geodezyjnym pomiarem powykonawczym lub inwentaryzacją. Dotyczą one zaś działań pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych oraz administracyjnych.

Przede wszystkim podczas geodezyjnego pomiaru powykonawczego sprawdza się usytuowanie poziome i pionowe obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, co jest możliwe dzięki wykorzystywaniu geodezyjnej osnowy poziomej oraz wysokościowej. Ważne jest to, że uzbrojenie terenu powinno być weryfikowane jeszcze przed zasypaniem. W niektórych sytuacjach możliwe jest jednak inwentaryzowanie obiektów podziemnych po zakryciu ich ziemi. Wtedy wykorzystuje się specjalną aparaturę: wykrywacze, lokalizatory, mierniki.

Kiedy wykonuje się inwentaryzację powykonawczą?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ważna jest dla odbioru budynku, czyli dla uzyskania administracyjnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Jej celem jest zweryfikowanie czy rozmieszczenie przestrzenne budynku oraz elementów zagospodarowania działki jest prawidłowe względem przepisów prawa, a także projektu.

Geodeta zobowiązany jest przy tym sporządzić specjalny operat geodezyjny i inne rodzaje dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, które pozwolą ostatecznie zaktualizować mapę zasadniczą nowopowstałych budynków oraz infrastruktury liniowej. Geodeta odpowiada również za wprowadzenie danych do krajowych systemów kartograficznych. Pełną obsługę inwestycyjną można zatem uzyskać od takich specjalistów jak geodeta Krzysztof Wachowski. Jego biuro obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Mapa powykonawcza i operat geodezyjny

Jak już wspomniano, w trakcie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tworzona jest dokumentacja w tym mapa powykonawcza. To ona jest podstawą do wydania przez urzędnika odpowiednich zezwoleń na odbiór budynku. Ważne są również:

  • protokoły odbioru przyłącza wodociągowego,
  • protokoły odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  • dokumenty potwierdzające zgodność usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.

To one wchodzą w skład operatu geodezyjnego, który przekazywany jest do ODGiK. Ostatecznie to ten podmiot wydaje mapę inwentaryzacyjną powykonawczą przeznaczoną dla zamawiającego. Umieszczona jest na niej stosowana klauzula i poświadczenie ODGiK.