Jakość dróg w Polsce zależy w dużej mierze z zastosowanych materiałów oraz umiejętności firmy wykonawczej. Co roku sieć komunikacyjna się zwiększa, co ułatwia poruszanie się pojazdami samochodowymi. Szczególne znaczenie mają drogi ekspresowe. Na ich wydajność wpływa wieloetapowy proces, który zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowania. Prace drogowe uwzględniają m.in. przygotowanie mieszanki betonowej, dostarczenie tworzyw czy właściwe nałożenie wszystkich warstw. 

Drogi ekspresowe – charakterystyka

Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce stale się rozwija. W przypadku dróg ekspresowych (z ang. expressway), są one specjalnie oznaczane literą „S”. Znaki informacyjne wyznaczają jej początek lub ciąg (D-7), a koniec znak D-8. Tego rodzaju drogi w Polsce liczą ponad 1,2 tys. km. Wciąż jednak trwa budowa dróg. Ich planowana długość wynosi ok. 8 tys. km. Część z nich znajduje się w realizacji, a część została ogłoszona w przetargach. Są to drogi publiczne, które wyróżniają się ograniczoną dostępnością. Mogą nimi jeździć jedynie samochody. Cechują się bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, które przerywają inne ścieżki.

Etapy powstawania dróg ekspresowych w Polsce

Drogi szybkiego ruchu powstają analogicznie jak inne. Początek robót drogowych wyznacza nałożenie nawierzchni betonowej. W tym celu nakłada się warstwy: stabilizującą (filtracyjną) i odsączającą. Powłoka filtracyjna składa się z naturalnego lub łamanego tworzywa. Specjalna mieszanka jest kształtowana, a potem ulega utwardzaniu. Zwykle jej grubość wynosi ok. 15 cm. Musi być przy tym wytrzymała i mieć odpowiednią filtrację wody. Zabezpiecza ją osłona z materiału stabilizowanego. Używa się do tego cementu grubego na 10 cm. Podkład jest następnie zagęszczany i utwardzany. Pierwszą warstwą jest podbudowa z cienkiego betonu o grubości 22 cm. Uzyskuje się ją z wyjątkowo odpornej mieszanki betonu. Aby przedłużyć jej wytrzymałość, wymagana jest konserwacja i zabiegi pielęgnacyjne.

Nawierzchnię zrasza się wodą przez parę dni. W ten sposób zabezpiecza się ją przed ubytkami. Beton jest następnie nacinany, ponieważ konstrukcja wymaga jego rozprężenia. Kolejnym etapem jest rozłożenie tzw. geowłókniny. Jej zadaniem jest ochrona nawierzchni betonowej przed rozprzestrzenianiem się pęknięć. Zwykle pochodzą one z podbudowy. Tworzywo o objętości 2,5 mm umieszcza się pod podstawową powierzchnią. Następnie instaluje się tkaninę przy użyciu kołków. Geowłókninę zrasza się przy tym wodą, aby przygotować wszystko do aplikacji ostatniej powłoki. 

Zakończenie prac drogowych

Tworzenie drogi ekspresowej w Polsce kończy się umieszczeniem ostatniej powłoki. Tworzy ją składająca się z 2 warstw nawierzchnia betonowa. Grubość betonu wynosi 27 cm. Warto wiedzieć, że składa się z dolnej pokrywy (22 cm) DWB, która zawiera kruszywa o rozmiarze 0/22 mm oraz górnej GWB (5 cm), która wykorzystuje kruszywa. Ich wymiary liczą 0,8 mm.

Warto wiedzieć o tym, że autostrady i drogi ekspresowe zaliczają się do najbezpieczniejszych linii komunikacyjnych. Jeszcze w 2012 r. dane policji wykazały, że na tzw. „ekspresówkach” doszło tylko do ok. 0,4% wypadków. Wynosi to ok. 144 wypadków, z czego 36 osób było ofiarami śmiertelnymi, a 220 poniosło obrażenia. Dlatego też warto nimi jeździć i przyczynić się do ich ciągłego rozwoju.