Wybór okien i drzwi należy do ważnych decyzji. Poziom wykonania stolarki okiennej i drzwiowej wpływa na komfort zamieszkania i estetykę budynku. Sporządzona z wysokiej jakości tworzyw zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo i pozwala na długoletnie użytkowanie. Jak zatem wygląda ich montaż, jakie powinny mieć wymiary i jakie ponoszą za sobą koszty?


Jakie powinny być wymiary okien?


Za standardowe wymiary okien przyjmuje się 1765 mm x 1435 mm. Za ewentualne zmiany w szerokości lub wysokości odpowiada producent, klient lub warsztaty stolarskie. Jednak prawo budowlane dokładnie określa wymagania wobec stolarki okiennej i jej projektu. Ze względu na długość eksploatacji powinna być zgodna nie tylko z przepisami i zasadami. Przede wszystkim musi zapewniać bezpieczeństwo (pożarowe, użytkowania i konstrukcji), zabezpieczać przed drganiami i hałasem oraz odpowiadać warunkom higienicznym, zdrowotnym i ochrony środowiska.  Stolarka budowlana powinna być energooszczędna i zapewniać odpowiednią izolacyjność cieplną przepierzeń. W związku z tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku opisuje warunki techniczne budynków i ich lokalizację. W rozporządzeniu tym można przeczytać, że każdy lokal, w którym znajdują się ludzie, musi mieć zapewnione dzienne oświetlenie. Stolarka okienna powinna być zatem dopasowana do funkcji, kształtu i wielkości pomieszczenia.


Montaż stolarki okiennej


Usługi stolarskie zajmujące się stolarką okienną wykonują montaż okien, który składa się z 4 części:

  1. Instalacji okna w otworze. Przedtem trzeba dokładnie wyznaczyć poziom okien na danym piętrze. Budynki kilkukondygnacyjne wymagają rozplanowania pionu okiennych otworów. Umożliwi to otrzymanie jednakowych linii poziomów i pionów rozmieszczenia okien. Aby to osiągnąć, wyjmuje się z ramy okiennej tzw. ościeżnicę skrzydła, a następnie wpasowuje ją w dany otwór. Potem konieczne jest ustawienie ramy w poziomie i pionie. Trzeba także umiejscowić ją we właściwej płaszczyźnie. Ważne, by zachować przy tym tzw. fugę wokół ramy. Szerokość dystansu musi wynosić ok. 1 cm. Jeśli występuje tzw. węgarek (pionowa część w otworze okiennym i oparcie dla ościeżnicy), wymagane jest zachowanie przerwy o szerokości min. 1 cm. Na koniec sytuuje się okienną ramę w otworze za pomocą klinów.
  2. Osadzenia okna: metodę wybiera się w zależności od rodzaju i budowy ościeża.
  3. Uszczelnienia ram okiennych: dystansu (fugi) za pomocą silikonu i pianki poliuretanowej.
  4. Regulacji i konserwacji.

Stolarka drzwiowa

Stolarkę drzwiową można podzielić na sporządzanie drzwi frontowych i wewnętrznych. Oprócz czysto estetycznej funkcji drzwi frontowe odpowiadają za ochronę i bezpieczeństwo mieszkańców budynku oraz izolację termiczną i akustyczną. Zabezpieczają również przed włamaniami i działają jak przegroda przeciwpożarowa. Przy wyborze drzwi wewnętrznych natomiast można się kierować większą swobodą. Posiadające różne style, będą podkreślać dane wnętrze. Standardowa szerokość drzwi jest równa min. 90 cm. Taka szerokość daje możliwość swobodnego użytkowania. Przy wyborze drzwi należy się także kierować współczynnikiem ciepła. Z tego powodu większość ma zamontowaną na centralnej stronie poliuretanową piankę.

Ile kosztuje wstawienie okien i drzwi?

Koszty wstawienia okien zależą od techniki montażu. W przypadku termoizolacji budynku stosuje się tzw. ciepły montaż okien. Polega na zamontowaniu szyby razem z ochraniającą ościeżnicą w warstwie ocieplenia, a więc specjalnej piance lub taśmie. Tańszym sposobem montażu jest tradycyjna metoda zwana obróbką otworów okiennych. Okno zostaje umieszczone na śrubach i zabezpieczone przez poliuretanową piankę. Koszty jednak są zależne od usług jakie firma stolarska lub budowlana musi wykonać przed instalacją.

 

Budowa drzwi wiąże się z różnymi cenami. Zwykle cennik obejmuje montaż, w tym 8% VAT. W innych przypadkach za ewentualną wymianę skrzydeł, wstawienie futryny oraz przeróbkę starych drzwi trzeba zapłacić oddzielnie. Najtańsze do osadzenia są wewnętrzne drzwi jednoskrzydłowe. Więcej kosztują dwuskrzydłowe lub przesuwne. Finałowa suma podlega skomplikowaniu prac monterskich i rodzaju drzwi.

Stolarka okienna i drzwiowa wymaga pracy specjalisty. Stolarz, pracownik firmy budowlanej lub producent pomoże w wyborze odpowiednich okien i drzwi oraz zamontuje je tak, by posłużyły nam na długie lata.