Według przepisów prawa budowlanego do końca maja właściciele budynków o powierzchni większej niż dwa tysiące metrów kwadratowych muszą przeprowadzić jeden z dwóch obowiązkowych przeglądów kominowych. Drugi musi zostać wykonany przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego, a więc przed końcem listopada. Warto zatem dowiedzieć się, jak powinien taki przegląd wyglądać.

Profesjonalny przegląd

Przeglądy kominiarskie w domach powinny być przeprowadzane raz do roku, natomiast w budynkach o powierzchni przekraczającej dwa tysiące metrów kwadratowych – dwa razy, po zakończeniu i przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Ustawa Prawo Budowlane określa ponadto, z jaką częstotliwością powinno być wykonywane czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych – odpowiednio cztery, dwa i raz w roku.

Kominy dymowe oczyszczane są z zanieczyszczeń powstających na ścianach komina, czyli sadzy oraz smoły. Z przewodów spalinowych i wentylacyjnych usunąć należy pajęczyny i ptasie gniazda, które mogą blokować przekrój komina. Kominiarz przeprowadzający czyszczenie kieruje wszystkie zanieczyszczenia w dół przewodu do otworu rewizyjno-wyczystnego, skąd są one usuwane.

Czyszczenie to też pierwszy etap profesjonalnego przeglądu kominiarskiego. Ponadto za pomocą narzędzi kominiarskich na dachu sprawdzana jest drożność, przebieg oraz szczelność przewodu. Sprawdzony musi zostać też stan techniczny komina w części znajdującej się ponad dachem. Przegląd kominiarski obejmuje również kontrolę urządzeń podłączonych do przewodu kominowego. Kominiarz musi zweryfikować ich funkcjonalność oraz poprawność instalacji.

Ryzyko pożaru

To główne zagrożenie, którego pozwala uniknąć przegląd kominiarski. Osadzająca się na ściankach komina smoła wydziela podczas rozgrzewania łatwopalne substancje, które mogą prowadzić do zapalenia komina lub całego budynku. W przypadku zapłonu sadza i smoła obciekają w dół, co prowadzi do zaślepienia komina. Bez drogi odprowadzania, gromadzące się gazy spowodować mogą wybuch.

Gwarancję poprawnie wykonanego przeglądu kominowego uzyskamy, zlecając go odpowiedniemu fachowcowi. Bogumiła Pecyna prowadzi w Pruszkowie Zakład Usług Kominiarskich, którego oferta usług obejmuje przeglądy kominiarskie. W zakres działalności kominiarza wchodzi między innymi kontrolowanie sprawności instalacji zarówno kominowej, jak i grzewczej.

Chociaż prawo nie przewiduje kar za nieczyszczenie komina, to jednak nie warto unikać tego obowiązku. Konsekwencje płynące z użytkowania niedrożnego przewodu kominowego mogą prowadzić nie tylko do utraty całego majątku, ale również życia.