Jak wygląda usuwanie azbestu?

Materiał partnera
2019-05-30
usuwanie azbestu

Azbest to materiał, który swego czasu był stosowany przede wszystkim w budownictwie. Dziś wiemy już, że jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Niestety wiele budynków, na swoich dachach czy fasadach ma materiały zawierające azbest. Zgodnie z założeniami rządowego programu, do 2032 roku należy pozbyć się wszelkich wyrobów zawierających ten toksyczny produkt. Mogą się tym zająć tylko wyspecjalizowane firmy, takie jak Euro-Gaz ze Zgórska.

Czym jest azbest?

Azbest jest włóknistym materiałem nieorganicznym, składającym się z minerałów krzemionowych, które tworzą włókna. Ze względu na swoje właściwości, takie jak trwałość, elastyczność, niepalność oraz wytrzymałość mechaniczna i termiczna, był wykorzystywany w wielu branżach przemysłu, przede wszystkim w budownictwie, ale również w motoryzacji czy chemii. Intensywnie wykorzystywany do połowy lat osiemdziesiątych, kiedy to udowodniono jego szkodliwość na zdrowie człowieka, jest nadal obecny w budynkach przemysłowych, na klatkach schodowych (w ścianach), na strychach, ocieplonych stropodachach, w węzłach cieplnych czy jako izolacja urządzeń ciepłowniczych. Przeprowadzone badania dowiodły działanie rakotwórcze tego materiału. Udowodniono, że włókna azbestowe przedostają się do organizmu człowieka z wdychanym powietrzem. A to może być przyczyna wielu groźnych chorób, m.in. raka płuc czy pylicy azbestowej (azbestozy). Choroby te mogą dać o sobie znać nawet po upływie 30 lat od momentu wchłonięcia się włókien. Od 28. września 1998 roku obowiązuje całkowity zakaz produkcji płyt azbestowo-cementowych, a od 28 marca 1999 roku zakaz obrotu  jakimikolwiek wyrobami zawierających azbest. 

Skomplikowany proces usuwania azbestu

Procedura usuwania azbestu jest dość skomplikowana. Przede wszystkim mogą to robić tylko firmy, posiadające odpowiednie kwalifikacje ku temu. Przed rozpoczęciem prac, wykonawca musi zgłosić fakt usuwania azbestu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ważne jest sporządzenie ewidencji ilościowej i jakościowej dotyczącej usuwanego materiału. Chodzi o szczegółowe określenie rodzaju materiału, sposobu zamocowania, rodzaju azbestu w materiale oraz powierzchni, z której azbest będzie usuwany. Należy także opracować plan działania, zawierający harmonogram prac, opis zabezpieczeń, sposobu pakowania i zabezpieczenia odpadów, określenie miejsca składowania odpadów oraz określenie miejsca i częstotliwości sprawdzania zawartości włókien azbestu w powietrzu podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu. Przed przystąpieniem do usuwania azbestu trzeba koniecznie oznakować w widoczny sposób cały teren, ustawić tablice ostrzegawcze, a sam obiekt należy dokładnie zabezpieczyć przed pyleniem, m.in. uszczelniając wszelkie otwory okienne i drzwiowe. Ekipa zajmująca się demontażem i neutralizacją azbestu jest zobowiązana do stosowania odpowiednich środków technicznych, które do minimum ograniczają emisję azbestu do środowiska. Powinna być wyposażona w specjalistyczny sprzęt i narzędzia do usuwania azbestu, odpowiednie opakowania  do ostatecznego składowania, które na miejscu powinny być hermetyzowane.

Kto usuwa azbest?

Do usunięcia azbestu są zobowiązani właściciele, zarządcy i użytkownicy wieczyści wszelkich nieruchomości, których pokrycia dachowe, czy ściany zawierają szkodliwy eternit. Muszą oni zgłosić prace do starosty lub wojewody. Następnie na specjalnym formularzu, który pozwala na określenie stopnia pilności usunięcia azbestu, dokonuje się inwentaryzacji, o której była mowa wcześniej. Jeden egzemplarz formularza oddajemy prezydentowi miasta, burmistrzowi lub wójtowi, a drugi przechowujemy przez rok. Wszelkie prace związane z usuwaniem azbestu powinny być wykonywane przez firmy, które mają odpowiednie zezwolenia i kwalifikacje oraz posiadają specjalistyczny sprzęt oraz środki pozwalające na usuwanie oraz utylizację wyrobów azbestowych. Firma Euro-Gaz zajmuje się profesjonalnym usuwaniem azbestu. Działalność obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów konstrukcyjnych azbestowo- cementowych oraz materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Możesz zlecić demontaż płyt azbestowych wraz utylizacją i transportem. Firma posiada liczną flotę pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów niebezpiecznych i toksycznych. Zajmuje się usuwaniem eternitu na zlecenie gmin oraz firm i również klientów indywidualnych.

Opracowanie artykułu:

PHUP Euro-Gaz Sp.j.

ul. Leśna 48, 26-052 Zgórsko świętokrzyskie
e-mail
www