Jaką jednostkę wynająć do prac geodezyjnych?

Materiał partnera
2019-09-12
geodeta

Prace geodezyjne mają na celu dokładny pomiar wszelkich parametrów ziemi. Pozwolą nam one na wyznaczenie granic czy też dokładne określenie specyfiki danego gruntu. Geodeci zajmą się szczegółowym przeanalizowaniem gruntu pod kątem inwestycyjnym czy też w razie gdy chcemy skontrolować istniejącą już infrastrukturę. Wynajęcie firmy geodezyjnej zapewni nam profesjonalne pomiary, które są niezbędne do przedłożenia w jednostkach takich jak urzędy.

Pomiary pod inwestycje i sytuacyjno-wysokościowe

Geodezyjna obsługa inwestycji jest jedną z podstawowych czynności, którymi zajmuje się firma geodezyjna. Musi ona zostać wykonana przed rozpoczęciem inwestycji takich jak budowa budynków mieszkalnych, usługowych czy też przemysłowych. Dzięki dokładnym pomiarom, geodeta określi ustawienie budynku na działce, a także zajmie się późniejszym nadzorem prawidłowości prowadzonej budowy. Są to elementy, które muszą zostać opisane i zatwierdzone w dzienniku budowy. Etapem kończącym budowę jest stworzenie mapy z inwentaryzacji podwykonawczej, co pozwoli nam na łatwiejsze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Z kolei pomiary sytuacyjno-wysokościowe należą do podstawowych metod pozwalających na uzyskanie danych geograficznych potrzebnych do dokładnego stworzenia mapy zasadniczej czy też mapy numerycznej.

Różnorakie prace geodezyjne

Dokumentacja geodezyjna jest niezwykle ważna w przypadku różnego typu postępowań sądowych lub administracyjnych. Są one potrzebne w przypadku gdy chcemy rozgraniczyć posiadaną nieruchomość, dokonać jej podziału lub scalenia. Muszą one zostać wykonane przez uprawnionego specjalistę, którym może być jednostka publiczna lub też osoba prywatna. Innym zadaniem geodety jest także tworzenie map geodezyjnych. Są to mapy, które określają ukształtowanie terenu, podział administracyjny, rodzaj gleb czy też występowanie wód na danym obszarze. Geodezja zajmuje się także ewidencją budynków i gruntów, wraz z określeniem dokładnych danych liczbowych.

Rzetelna jednostka gwarancją zadowolenia

Jeżeli zależy nam na dokładnych pomiarach gruntu lub innych pracach geodezyjnych, powinniśmy skorzystać z usług firmy takiej jak GPE Grzegorz Paruch, która specjalizuje się w geodezji inżynieryjnej. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, jednostka świadczy profesjonalne działania związane z obsługą inwestycji budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Aby praca została wykonana w należyty sposób, wymagane są niezbędne uprawnienia, które poświadczą o rzetelności danej jednostki. W pracach geodezyjnych priorytetem są dokładność i jakość pomiarów, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że odzwierciedlą one stan faktyczny badanego gruntu.

Opracowanie artykułu:

GPE Grzegorz Paruch

ul. Spacerowa 84/15, 98-220 Zduńska Wola łódzkie
e-mail
www