Woda to podstawa życia, dlatego też każdy budynek mieszkalny wymaga do niej dostępu. Jednakże nie zawsze możemy wykonać przyłącze instalacji wodno-kanalizacyjnej. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest studnia głębinowa. Jakie są podstawowe zasady tworzenia wskazanej alternatywy? 


Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę studni?


Zapisy dotyczące tworzenia studni głębinowej umieszczone są normach dotyczących ochrony środowiska. W przypadku, gdy pragniemy wybudować źródło wody z głębokością nieprzekraczającą 30 metrów, nie musimy mieć urzędowej zgody. Koniecznie trzeba jednak poinformować o tym fakcie starostwo powiatowe. Gdy rozwiązanie ma przekraczać wskazaną wartość lub pobór wody będzie większy niż 5 m3 na dobę potrzebne są dokumenty pozwalające na realizację określonego działania. 


Jakie wyróżnia się rodzaje studni głębinowych?

Najczęściej stosowana studnia głębinowa określana jest mianem kręgowej. Jest to komponent wyróżniający się niewielką wydajnością. Konstrukcja jest stosunkowo łatwa. Podkreślić należy fakt, że woda sięgająca obszaru 6 metrów może nie nadawać się do spożycia. W tym przypadku dostrzega się dużą obecność zanieczyszczeń gruntowych. Dlatego ta opcja stosowana jest najczęściej do podlewania ogrodu.


Studnie wąsko-rurowe tworzy się na dwa sposoby. Możemy wkręcić w podłoże rurę wyposażoną w specjalny filtr lub wywiercić ujęcie przy uwzględnieniu rury osłonowej. Do otworu wkłada się rurę z filtrem i pozbywa się elementów osłonowych. W pierwszym przypadku możemy uzyskać głębokość do 10 metrów. Alternatywne działanie daje większą wartość i umożliwia czerpanie wody z następnych warstw wodonośnych. 


Najwydajniejsza opcja to studnie głębinowe. Wiercenie podobne jest do tego stosowanego w przypadku studni wąsko-rurowej. Jednakże w ostatnim etapie wprowadza się przewód z pompą głębinową. Dzięki temu wpływamy na poprawę wydajności instalacji – podkreśla pracownik przedsiębiorstwa Studnio-Wiert Krzysztof Jan Młynarski. Wskazane zastosowanie pozwala na pozyskiwanie wody z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów. Koszt jest wyższy, ale jakość wody jest wspaniała. 


Jak wybrać miejsce lokalizacji studni?

Dokonując wyboru miejsca budowy studni, trzeba zachować pewne zasady określone w prawie budowlanym, a mianowicie odległość:

  • między ujęciem wody a granicą działki nie może być mniejsza niż 5 m,

  • studni od przydrożnego rowu nie może być również mniejsza niż 5 m,

  • poboru od przewodu rozpuszczającego indywidualnej kanalizacji musi wynosić 30 m bądź więcej,

  • studni od nieutwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych, krawędzi pola filtracyjnego lub przewodu lokalnej kanalizacji koniecznie musi kształtować się na poziomie 70 metrów i wyższym.