Do budowy dróg i autostrad wykorzystuje się szereg materiałów pochodzenia naturalnego. Na porządku dziennym jest również stosowanie odpadów poprodukcyjnych i wydobywczych.  Do tej ostatniej grupy można przypisać kruszywa i masy ziemne. Wchodzą one w skład surowców, które są powszechnie wykorzystywane w budownictwie drogowym. Który rodzaj kruszywa najlepiej sprawdzi się w tej roli?

Podział kruszyw

Do kruszyw naturalnych zaliczamy wszystkie gatunki kruszyw, które są pozyskiwane w wyniku eksploatacji złóż np. dna rzek, jezior czy kamieniołomów. Kruszywa naturalne można podzielić na żwirowe i łamane. Te pierwsze powstają poprzez naturalną erozję skały, natomiast te drugie – w wyniku rozdrabniania większych skał przy użyciu specjalistycznych urządzeń mechanicznych. Kruszywa sztuczne z kolei to kruszywa pochodzenia mineralnego, które powstały poprzez poddanie ich takim procesom, jak obróbka termiczna czy recykling nieorganicznych materiałów budowlanych. Jak informuje specjalista z firmy ProDolomit, która zajmuje się dostarczaniem surowców tego typu- do budowy dróg i autostrad stosuje się zarówno kruszywa naturalne, jak i sztuczne. Które z nich są najczęściej wybierane?

Tłuczeń

Tłuczeń jest rodzajem kruszywa naturalnego, łamanego ze skały. Jego ziarna cechują się szorstką powierzchnią, a kształtem zbliżone są do ostrosłupa lub sześcianu. Surowiec ten jest powszechnie wykorzystywany do produkcji betonu, nawierzchni drogowych i kolejowych.

Dolomit

Dolomit jest kruszywem o wszechstronnym zastosowaniu. Swoją budową skała ta przypomina wapień, jest jednak znacznie bardziej odporna na wietrzenie. Dolomit wykorzystywany jest jako materiał budowlany, dekoracyjny, a także surowiec do przemysłu ceramicznego. Używa się go także w metalurgii oraz do produkcji nawozów mineralnych.

Żwir

Żwir jest okruchową skałą osadową o luźnej postaci. Składa się ze skał i minerałów, których średnica przekracza 2 milimetry. W budownictwie drogowym używa się kruszywa o frakcji do 63 milimetrów. Żwir to główny składnik betonów towarowych. Używa się go także jako materiału do podbudowy dróg i autostrad. Czasami tworzy się z niego nawierzchnie, choć obecnie to rzadko spotykana praktyka.

Pospółka

Pospółka jest sypkim materiałem, zbliżonym swoim wyglądem do piasku i żwiru. Kruszywo to ma doskonałe właściwości filtracyjne i mechaniczne. Cechuje je także duża nośność. Pospółkę wykorzystuje się jako podbudowę pod fundamenty, drogi oraz do tworzenia warstw odsączających  nasypów drogowych. Surowiec tego typu sprawdzi się także do wykonania wylewek betonowych i prefabrykatów budowlanych.