Budowa mniejszej lub większej inwestycji zawsze wiąże się z koniecznością współpracy z geodetą. Na samym początku prac wyznacza on granice obiektu, który ma powstać w danym miejscu, sporządza mapy do celów projektowych, a na samym końcu odbiera gotowy budynek i sprawdza jego parametry z tymi w dokumentach. Tym wszystkim łącznie z obsługą całej inwestycji na każdym etapie zajmuje się firma Usługi Geodezyjne Tomasz Kałużny.

Czym dokładnie zajmuje się geodeta?

Od momentu powstania pomysłu na wybudowanie domu jednorodzinnego, bloku mieszkalnego, instytucji państwowej, dróg, kolei czy mostów i wiaduktów, niezbędna jest współpraca z geodetą. Jako pierwszy etap uznaje się wytyczanie granic działki i obiektu, który ma być wzniesiony w danym miejscu. Specjalista sporządza niezbędne dokumenty, które będą koniecznie na kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Po zakończonych pracach należy dokonać ponownych analiz ścian, odchyleń, przesunięć i metrażu wszystkich powierzchni. Wszystko, co wchodzi w zakres inwentaryzacji powykonawczej i również jest w zakresie obowiązków geodety. Nieodłączną dziedziną, którą zajmuje się fachowiec, jest kartografia, czyli działania związane ze sporządzaniem map oraz ich czytaniem i przenoszeniem danych.

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanej przez firmę Tomasza Kałużnego

Nierzadko zdarza się tak, że geodeta kontroluje całą inwestycję na każdym jej etapie. Sprawdza, czy wszystkie prace prowadzone są zgodnie z projektem i oczekiwaniem klienta. Ewentualnie może dokonać pewnych zmian, gdy w praktyce jakiś element nie jest korzystny dla całego budynku lub obiektów w otoczeniu.

Specjalista z firmy Usługi Geodezyjne Tomasz Kałużny ustawia również znaki ostrzegawcze na wysokościach oraz współpracuje z innymi pracownikami na budowie. Pomaga także przy załatwianiu wszelkich formalności od strony prawnej, otrzymaniu uzgodnień oraz pozwoleń na bezpieczne użytkowanie obiektu. Po jego stronie leży także ostateczny odbiór inwestycji.