Ekspertyzy kominiarskie to analizy techniczne przewodów kominowych, a często także i wentylacji oraz kotłów, które wykonuje się w dwóch celach. Pierwszy dotyczy wydania opinii po przeglądach okresowych, a także tych istotnych dla wydania pozwolenia na użytkowanie budynku. Drugi zaś związany jest z tworzeniem raportów i planów napraw przy wykryciu nieprawidłowości działania kominów. Więcej o tym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Czym są ekspertyzy kominiarskie?

Kominiarze tworzą ekspertyzy na podstawie bardzo złożonych analiz technicznych przewodów kominowych, kotłów, kominków, a nawet grzejników i wentylacji. Prace kończą się zaś stworzeniem specjalnego raportu oraz pisemnej opinii. Wcześniej jednak dokonywana jest kontrola drożności przewodów, kontrola ich szczelność oraz pomiar ciągu kominowego. Weryfikowana jest również prawidłowość pracy kotła oraz całej instalacji grzewczej. Kominiarz nie może pominąć również sprawdzenia, w jakim stanie technicznym są ławy kominowe, nasady kominowe, drzwiczki i inne elementy wewnętrzne oraz zewnętrzne całego systemu kominowego.

Kiedy ekspertyza kominiarska jest niezbędna?

Ekspertyzy kominiarskie są niezbędne przy oddawaniu nowych obiektów do użytku. Prawo budowlane przede wszystkim nakłada taki obowiązek dla zarządców, właścicieli czy inwestorów budynków komercyjnych, przemysłowych oraz publicznych. Ekspertyzy ważne są także dla domów wielorodzinnych. Czy oznacza to jednak to, że nie są one ważne dla budynków jednorodzinnych? Odpowiedź brzmi: nie. Opinie kominiarskie również powinno się przygotowywać po zbudowaniu domu, ponieważ jest to ważne przy jego ubezpieczaniu, sprzedaży czy modernizacji.

Pamiętać także warto o tym, że ekspertyzy kominiarskie niezbędne są każdorazowo po podłączeniu nowych urządzeń grzewczych, a także po remoncie przewodów kominowych. Mniej złożone raporty powinny być również przygotowywane przez zakład kominiarski po przeglądach okresowych.

Ekspertyza kominiarska przy naprawie systemów kominowych

Oprócz wspomnianych pozwoleń na użytkowanie budynku ekspertyzy kominiarskie mogą być przygotowywane również w przypadku pojawiania się oznak uszkodzenia systemu kominowego. Przykładowymi sytuacjami są:

  • zjawisko cofania się spalin,
  • podejrzenie nieszczelności lub zatkania komina,
  • pojawianie się mokrego nacieku pionu kominowego w budynku,
  • podejrzenie rozszczelnienia komina spalinowego.

Wtedy ekspertyzy kominiarskie nie tylko pomagają w opracowaniu skutecznej metody naprawczej, ale będą również podstawą ubiegania się o likwidację szkód u ubezpieczyciela. Opinia często potrzebna jest także przy składaniu reklamacji danych elementów systemu kominowego u dystrybutora.

Komu powierzyć przygotowanie ekspertyzy kominiarskiej?

Ekspertyzy kominiarskie przygotowują certyfikowani kominiarze. Należy zatem szukać dobrego zakładu, który wyposażony jest w nowoczesny sprzęt. Przykładem takiej firmy jest pracownia Usług kominiarskich Marty Skorupińskiej. Takie przedsiębiorstwa oprócz samych ekspertyz świadczą pomoc w ramach serwisu kominów. Mowa m.in. o montażu wkładów kominowych, o frezowaniu przewodów kominowych,  a także o ich szlamowaniu i czyszczeniu (chemicznym lub mechanicznym).

Współpracę z doświadczonym zakładem kominiarskim należy podejmować w ramach stałej obsługi. Szczególnie jest to ważne dla budynków, których kominy muszą przechodzić według Prawa budowlanego okresowe przeglądy.