Często zdarza się, że tradycyjne metody wykopów w gruncie zawodzą lub są niemożliwe do przeprowadzenia. Działania tego typu są szczególnie trudne do przeprowadzenia w miejscach wzmożonego ruchu. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przewiertów sterowanych. Usługi tego typu oferują nieliczne firmy, które specjalizują się w robotach ziemnych. Kiedy warto zdecydować się na taką współpracę?

Technologia bezwykopowa- co to takiego?

Przewierty i przeciski to rodzaje robót budowlanych, gdzie wykorzystuje się technologię bezwykopową.  Jest ona niezwykle pomocna zwłaszcza wtedy, gdy planujemy podłączyć się do sieci wodno- kanalizacyjnych, które już istnieją. Najczęściej znajdują się one pod uczęszczanym szlakiem komunikacyjnym o utwardzonej powierzchni, a nawet głęboko pod rzeką. Przy pomocy tradycyjnych metod, bardzo ciężko jest pokonać podobne przeszkody. Dzięki technologii bezwykopowej nie trzeba tworzyć wykopów liniowych. W ten sposób można zaoszczędzić pieniądze, które w innym przypadku, należałoby przeznaczyć na odtworzenie nawierzchni.

Specyfika przewiertów sterowanych

Przewierty sterowane najczęściej wykorzystuje się do tworzenia kolektorów i przewodów kanalizacyjnych , które mogą mieć długość nawet do 80 metrów. Jak informuje specjalista z firmy Przewiert-Tech, która specjalizuje się w technologii bezwykopowej- przewierty sterowane można  też wykorzystać do budowy domowych przyłączy. Nie musimy obawiać się wówczas o uszkodzenie nawierzchni. Takie zadanie należy powierzyć specjalistom. Wymaga bowiem doświadczenia ze strony ekipy i specjalistycznego sprzętu. Podczas przewiertów sterowanych wykonuje się przecisk z przeglądem teleoptycznym. Żerdzie pilotowe wprowadza się do komory odbiorczej, gdzie następuje ich demontaż. Powstały otwór poszerza się do pożądanej średnicy. Przy pomocy specjalistycznego ślimaka, w głąb otworu, wprowadza się rury. Następnie należy zainstalować rury docelowe. Po skończeniu zadania wcześniej położone rury osłonowe, zostają usunięte. Działania tego typu nie mają wpływa na odbywający się na drodze ruch i mogą być wykonywane na terenach z różnorodnymi warunkami geotechnicznymi.

Horyzontalne przewierty kierunkowe

Horyzontalne przewierty kierunkowe stosuje się do układania podziemnych instalacji. Wykazują one niewielki wpływ na środowisko naturalne. To najnowocześniejsza technologia, jeśli chodzi o przewierty sterowane. Wiercenie trwa krótki czas, a pracownicy stale mogą kontrolować jego postęp dzięki sondzie. Wielkość otworu zależna jest od długości przewiertu oraz warunków geotechnicznych. Horyzontalne przewierty kierunkowe pozwalają na ułożenie instalacji pod torami kolejowymi, tramwajowymi i w miejscach, w których występuje gęsta sieć linii wodociągowych lub energetycznych.