Rozpoczęcie budowy domu jednordzennego wymaga przeprowadzenia szeregu prac ziemnych, wykopów pod fundamenty, zgodnie z planem architektoniczno-budowalnym, a także odpowiednich otworów, służących podłączeniu przyłączy instalacyjnych, przede wszystkim do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Do tych zadań warto zatrudnić wykwalifikowaną firmę Damiana Kruczka, która do każdego zlecenia podchodzi z dużą precyzją i dbałością o detale.

Niwelacja terenu, badania geotechniczne i odwodnienie działki budowlanej

Jeżeli właśnie kończysz dopełnianie wszelkich formalności dotyczących wydania koniecznych pozwoleń i chcesz jak najprędzej rozpocząć budowę domu, musisz pamiętać o odpowiednim przygotowaniu działki budowalnej poprzez wykonanie wszelkich prac ziemnych, które są etapem wstępnym  budowy i przesądzają o solidności i trwałości powstającej nieruchomości. Na sam początek dobrym rozwiązaniem okazuje się wykonanie badań geotechnicznych, które dostarczają informacji na temat rodzaju podłoża i poziomu wód granitowych, więc mogą być podstawą do zmiany głębokości posadowienia budynku lub wykonania profesjonalnych odwodnień, mających na celu odprowadzenie części wód opadowych w tereny położone nieco niżej. Jest to szczególnie ważne na działkach budowlanych położonych nieopodal terenów podmokłych lub o pagórkowatym ukształtowaniu.

Przed rozpoczęciem wykopów pod fundamenty, w bardzo wielu przypadkach konieczne jest także zniwelowanie terenu, polegające na zmianie poziomu nachylania gruntu. Często trzeba usunąć wierzchnią warstwę ziemi wraz z roślinnością za pomocą. Wszystkimi tymi pracami zajmuje się sprawdzona i doświadczona firma Damian Kruczek Prace Ziemne, Wykopy, podchodząca do każdego zlecenia indywidulane, uwzględniając wszystkie ustalenia zawarte w planie architektoniczno-budowlanym. Istotnym elementem jest również dokładne ustalenie przebiegu i zakresu robót ziemnych, gdyż nieprzestrzeganie terminów może spowodować niepotrzebne i stresujące przedłużenie czasu trwania budowy.

Wykopy pod fundamenty i przyłącza instalacyjne

Porządny fundament jest podstawą absolutnie każdego budynku, więc trzeba zadbać o to, aby wykopy były wykonywane przed doświadczonych operatorów koparko-ładowarek, najlepiej z firmy Damiana Kruczka. Ponadto, istotne jest także aby wykonywać je w dni bezdeszczowe od wiosny do jesieni, kiedy grunt nie jest zmarznięty. Niezwykle przydatne mogą okazać się  też usługi transportowe w celu wywiezienia zalegającej, niepotrzebnej ziemi lub przywiezienia kruszywa, w pewnych sytuacjach niezbędnego do utwardzenia podłoża przeznaczonego na fundamenty. Jest to ważne, gdyż ziemia może kryć w sobie różne „niespodzianki”, z którymi uporać się pomogą doświadczeni pracownicy z firmy Damian Kruczek Prace Ziemne, Wykopy z Wolina w województwie zachodniopomorskim. Oprócz tego, mając już plany przyłączy instalacyjnych, konieczne jest też wykonanie odpowiednich otworów pod nie, co również można powierzyć tej firmie, świadczącej kompleksowe usługi nie tylko z zakresu prac ziemnych, ale także usług transportowych, ogólnobudowlanych i brukarskich.