Zabytkowe budynki, by mogły pełnić funkcje użytkowe, wymagają czynności renowacyjnych oraz konserwacyjnych. Tego typu prace wykonuje się w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osobom znajdującym się w ich wnętrzu lub pobliżu. Renowacja i konserwacja zabytków ma też na celu zwiększenie ich estetyki. W ramach odnawiania obiektów zabytkowych przeprowadza się takie czynności jak tworzenie zabezpieczeń przeciwwilgociowych, osuszanie obiektów, czy też czyszczenie lub odnawianie zabytkowych elewacji.

Zwalczanie wilgoci w obiektach zabytkowych

Odnawianie zabytkowych obiektów polega na wykonywaniu rozmaitych czynności budowlanych, których celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa budynku oraz zwiększenie jego estetyki. Renowacja obejmuje prace budowlane, konserwacyjne i montażowe. Dzięki renowacji obiektów zabytkowych nie ulegają one zniszczeniu. Jednym z największych zagrożeń dla tego typu konstrukcji jest wilgoć, dlatego w ramach odnowienia budynków tworzy się zabezpieczenia przeciwwilgociowe. Obejmują one izolacje pionowe i poziome, a także przeciwwodne uszczelnienia. Po przeprowadzeniu tych prac budynek czeka jeszcze osuszanie.

Zanim jednak możliwe będzie przeprowadzenie jakichkolwiek prac w zabytkowych obiektach, niezbędne jest wcześniejsze wykonanie badań termowizyjnych. Umożliwią one zlokalizowanie ewentualnych mostków termicznych, a także wskażą miejsca, w których zagrożenie skroplinami jest wysokie. Zawilgocenie obiektów zabytkowych powinno być na bieżąco kontrolowane.

Czyszczenie elewacji w zabytkowych budynkach

Renowacja zabytkowych obiektów budowlanych obejmuje również czynności mające na celu wyczyszczenie elewacji. Specjaliści od takich zadań muszą usunąć z fasady zabrudzenia oraz mikroorganizmy, które mają niekorzystny wpływ na stan elewacji. W tym celu wykorzystuje się rozmaite sposoby czyszczenia. Mogą to być czyszczenie ciśnieniowe, a także z wykorzystaniem materiałów ściernych oraz roztworów chemicznych. Po zakończeniu tej czynności ważnym etapem jest zabezpieczenie elewacji przed wnikaniem wody oraz brudu. Nierzadko wykonuje się też hydroizolację ścian fundamentowych i impregnowanie ceglanych powierzchni. Prace renowacyjne obejmują niekiedy też wymianę wypraw tynkarskich.

O czym trzeba pamiętać, zanim podejmiemy się renowacji obiektów zabytkowych?

Wszystkie obiekty o charakterze zabytkowym są chronione. To oznacza, że wszelkie prace wykonywane w ich obrębie, w tym prace renowacyjne i konserwacyjne, wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Informuje o tym Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ze względu na specyfikę prac, najlepiej zlecić je osobom lub firmom specjalizującym się w odnawianiu zabytkowych obiektów. Takie usługi oferuje firma konserwatorska St.Art z Lublina. Poza renowacją obiektów zabytkowych wspomniana firma oferuje również aranżację wnętrz zabytkowych i współczesnych, sakralnych i świeckich.

St.Art działa już od 1997 roku - posiada doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów konserwatorskich. Specjalizuje się w konserwacji dzieł sztuki, zarówno pojedynczych dzieł, jak i całych obiektów. Firma zatrudnia wyszkolony zespół pracowników i współpracuje z szerokim gronem specjalistów. Dba o najwyższą jakość wykonanych prac.