Posiadanie domu wiąże się z wieloma obowiązkami, a jednym z nich są okresowe kontrole sprawności przewodów kominowych. Ich odpowiednie działanie gwarantuje prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz budynku, a co za tym idzie, wpływa na bezpieczeństwo oraz komfort domowników. Zakład Kominiarski Romana Kroczka oferuje profesjonalne usługi z zakresu działań związanych z elementami instalacji kominowych.

Na czym polega kontrola przewodów kominowych?

Czynności, których podejmuje się specjalista w trakcie kontroli, mają sprawdzić działanie przewodów, ich szczelność, a także drożność. Ważny jest też test ciągu kominowego, dzięki któremu sprawdza się, czy system wentylacji otrzymuje odpowiednią ilość świeżego powietrza.

Przeglądowi poddaje się również elementy instalacji grzewczej oraz stan techniczny wszystkich urządzeń powiązanych z nią. Zakład Kominiarski Romana Kroczka działa już od prawie 30 lat, a ogromna wiedza i doświadczenie gwarantuje, że jego specjaliści doskonale wiedzą, jakich konkretnie działań podjąć się w trakcie przeglądu, by nie pominąć żadnej ważnej kwestii.

Będąc właścicielem lub zarządcą nieruchomości, należy pamiętać, że kontrola sprawności przewodów kominowych powinna zakończyć się wystawieniem protokołu, który opisuje ewentualne nieprawidłowości oraz zalecenia, w jaki sposób należy się ich pozbyć.

Przegląd przewodów kominowych a wymagania prawne

Przepisy nakładają obowiązek wykonywania kontroli w przypadku wszystkich budynków, które wyposażone zostały w urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe. Warto pamiętać, że przeglądów podejmować mogą się jedynie osoby do tego uprawnione, czyli należące do Korporacji Kominiarzy Polskich lub posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności.

Pierwszy przegląd instalacji powinien zostać wykonany jeszcze w procesie budowy domu, przed oddaniem go do użytku, a dodatkowo należy go powtarzać niezależnie od daty ostatniej kontroli po każdej ingerencji w jej konstrukcję.

Dodaje jeden ze specjalistów z Zakładu Kominiarskiego Romana Kroczka.

Prawo budowlane nakazuje wykonywanie kontroli przynajmniej raz w ciągu roku, a dodatkowo w tej samej częstotliwości zaleca się czyszczenie przewodów kominowych.

Niedopilnowanie ważnego obowiązku dokonania przeglądów jest zagrożone nałożeniem kary grzywny, której wysokość sięgać może nawet 5 tysięcy złotych. Najlepiej jednak pamiętać, że większym zagrożeniem wynikającym z takiego zaniedbania jest możliwość wystąpienia wybuchu, pożaru, a przede wszystkim zatrucia czadem.