Kruszywa budowlane są niezbędne na każdym placu budowy, Bez materiałów sypkich nie rozpocznie się żadna inwestycja. Najważniejszymi są piasek i żwir, ponieważ wykorzystywane są przy wznoszeniu obiektów i na placach budowy, do wyrównywania lub zagęszczania podłoża oraz do obsypywania fundamentów. Kruszywa stosowane są także do produkcji zapraw i betonu. 

Jakie są rodzaje kruszyw?

Kruszywa są materiałami o ziarnistej strukturze i stanowią składową bardzo wielu różnych procesów, dla których muszą spełniać odpowiednie warunki.  W ofercie firmy Sobański Jarosław w Dąbrowie możemy zamówić nie tylko żwir, piasek, tłuczeń, ale również gruz, granit, melafir, bazalt, mieszanki do stabilizacji, a także ziemię, torf i korę. Materiały sypkie są wysokiej jakości, więc nadają się do realizacji inwestycji budowlanych. Kruszywa takie jak grys, czyli kamień o dużej wytrzymałości na uszkodzenia i czynniki atmosferyczne, wykorzystywany jest w ogrodach. Mieszanki drogowe używane są m. in. na podbudowy drogowe, pod kostkę brukową, ulice i parkingi, ale również jako element ozdobny ogrodu. Najważniejszym aspektem jest klasa (frakcja) materiału sypkiego, ponieważ kruszywa mają różne przeznaczenia.  

Gdzie wykorzystywane są materiały sypkie?

Piasek jest wykorzystywany na budowach, placach zabawach i boiskach, oraz w przemyśle szklarskim i hutniczym.  Pozyskuje się go w żwirowniach, rzekach i rowach melioracyjnych. Piasek zawiera dużą ilość krzemionki, dzięki czemu może być składnikiem zapraw murarskich, tynków, mieszanek betonowych i posadzek. Musi być jednak dokładnie oczyszczony. Budowa obiektu wymaga również wysokiej klasy żwiru, z którego stawia się konstrukcje. Kruszywo wykorzystywane jest także do budowy dróg. Żwir występuje w różnych wersjach: drobnoziarnisty i gruboziarnisty. Oprócz żwiru i piasku wykorzystywany jest tłuczeń, kliniec i gruz.  Proces pozyskania kruszyw jest możliwy tylko przy użyciu odpowiedniego sprzętu budowlanego, przede wszystkim koparko  - ładowarki.

Jakim transportem dostarczać materiały sypkie?

Budowa i produkcja materiałów hutniczych oraz szklarskich nie ruszy bez kruszyw. Transport ich może odbywać się, jedynie specjalistycznymi samochodami, które zabezpieczą odpowiednią logistykę dostaw kruszywa. Materiały sypkie przewożone są pojazdami przystosowanymi, m. in.: wywrotkami ze szczelnymi skrzyniami ładunkowymi, ze wzmocnieniami ze względu na dużą wagę ładunku oraz wymaganą odpornością burt na uderzenia większych frakcji kruszywa. Ładunek musi być tak zabezpieczony, by nie stwarzał zagrożenia na drodze dla innych uczestników ruchu i dotarł na miejsce, w ustalonym terminie. Nie może być też żadnych opóźnień, bo zarówno budowa jak i produkcja staną w miejscu. Jeśli zamówimy materiały sypkie w firmie Sobański Jarosław, możemy też liczyć na regularne dostawy zarówno na terenie kraju, jak i zagranicę.