Polskie drogi są stale rozbudowywane. Ich rozwój wpływa korzystnie na komfort jazdy samochodem lub innymi pojazdami. Stale rozwijająca się mapa dróg nie byłaby możliwa dzięki osobom, które odpowiadają za roboty drogowe. Kto zatem jest odpowiedzialny za prace? Jak wygląda cały proces przygotowawczy? Z jakich tworzyw składają się publiczne linie komunikacyjne?

Budowa dróg i ich rodzaje

Spośród dróg publicznych wykonywanych w ramach robót drogowych wyróżnia się: wojewódzkie, powiatowe, gminne i krajowe. Publiczne drogi oznaczone są klasami. Drogi w Polsce dzieli się wobec tego na: autostrady, drogi ekspresowe, główne, (główne) ruchu przyspieszonego, zbiorcze, dojazdowe i lokalne. Najczęściej zawierają mieszankę asfaltu i minerałów, czyli MMA. Do warstw je budujących zalicza się: wierzch np. nasypu bądź spód wykopu, powłokę chroniącą przed mrozem (tzw. pomocniczą podbudowę) – zbudowaną z cementu, piasku lub żwiru – podbudowę zasadniczą, powłokę podbudowy asfaltowej – tworzonej z masy bitumiczno-mineralnej – powłokę wiążącą oraz ścieralną. Najczęściej na górnych warstwach stosuje się kruszywa, czyli wybrane surowce mineralne. Wykazują się dobrymi właściwościami i większą odpornością niż zwykle materiały. Do warstwy ścieralnej można zastosować specjalną emulsję z dodatkiem łamanego twardego kruszywa.

Kto buduje polskie drogi?

Profesjonalną budową dróg w Polsce zajmują się firmy wykonawcze. Budowę dróg i autostrad przeprowadzają nie tylko krajowe firmy, ale też zagraniczne, spółki bądź grupy krajowe z zagranicznymi koncernami. Konkurencja na rynku jest więc wysoka. Polskie firmy muszą się liczyć z tym, że zagraniczne mogą wykonać te same prace szybciej i taniej. Z reguły budowę dróg ekspresowych i innego rodzaju zleca się przedsiębiorstwom z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii czy Austrii, ale też Litwy. Wiele polskich firm zostało przy tym przejętych lub współpracuje na stałe z zagranicznymi deweloperami. Dlatego warto wcześniej znaleźć czas, by poszukać odpowiedniej firmy, która zagwarantuje terminowość i jakość zleconych prac drogowych.


Jak wygląda proces budowy dróg?


Zarówno proces budowy dróg szybkiego ruchu w Polsce, jak i zwykłych składa się z kilku etapów. W ich trakcie otrzymuje się kolejne warstwy. Brukarskie usługi zaczynają się od zdjęcia powłoki tzw. humusu bądź pozbycia się poprzedniej nawierzchni, jeśli przewiduje się remont starej. Następnie przechodzi się do zagęszczania i doziarniania gruntu, a potem nadaje mu stosowną formę. Kształtuje się główną część np. drogi ekspresowej. Do utworzenia górnej części powłoki pomocniczej używa się np. cementu. Miesza się zaprawę, a potem ją zagęszcza i nadaje reszcie odpowiedni profil. Po tygodniu pielęgnacji nakłada się nośne i wiążąco-wyrównujące warstwy (3-6 cm). Potem przygotowuje się powłokę ścieralną. Zawiera najczęściej masy bitumiczne, beton i kostkę brukową. Jej grubość wynosi ok. 4-6 cm.


Prace w obrębie budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce można dodatkowo podzielić na: roboty przygotowawcze, wykopy, dostarczenie mas ziemnych, utworzenie nasypów, zagęszczanie podłoża w nasypach, wyrównanie obszaru oraz wzmocnienie i ochronę sporządzanych obiektów. Oczyszczenie konstrukcji i aplikacja odpowiedniej powłoki ścieralnej przyczynia się do długoletniego użytkowania. W ten sposób można zaoszczędzić koszty napraw.