Aby dana firma mogła zbudować stację paliw musi uzyskać wiele pozwoleń urzędowych. Zależą one w dużej mierze od wyników badań terenowych przeprowadzanych w wybranej lokalizacji. Ważne są między innymi analizy geotechniczne oraz te związane z ochroną środowiska. Jakie badania są jeszcze przeprowadzane przy budowie stacji paliw?

Od badań geotechnicznych po badania poziomu hałasu

Budowa stacji paliw to inwestycja, która każdorazowo dotyczy m.in. przeprowadzenia szeregu prac ziemnych, wzniesienia pomieszczeń handlowych, sanitarnych, zapleczy i obiektów magazynowych, a także stworzenia wszystkich instalacji, zbiorników paliw oraz rurarzy ciągu technologicznego. Do danej lokalizacji idealnie muszą być dostosowane tace żelbetowe w polu dystrybucji paliw, a także parametry nośności wszystkich konstrukcji stalowych i aluminiowych, które często wykorzystywane są do stawiania infrastruktury towarzyszącej stacji.

Aby móc przystąpić do takich prac należy stworzyć bardzo złożone projekty, które w dużej mierze opierają się o wyniki badań terenowych oraz laboratoryjnych. Przeprowadzane są zatem:

 • badania wskaźnika zagęszczenia gruntu,
 • badania nośności płytą statyczną vss,
 • sondowanie dynamiczne,
 • oceny wpływu drgań zewnętrznych na ludzi w budynkach oraz na planowaną infrastrukturę stacji,
 • badania statyczne i dynamiczne obiektów w trakcie budowy i po jej zakończeniu,
 • oceny sztywności obiektów w trakcie budowy i po jej zakończeniu,
 • badania wpływu drgań sejsmicznych i parasejsmicznych na infrastrukturę,
 • a nawet analizy prognostyczne poziomu hałasu.

Istotne są również liczne ekspertyzy środowiskowe oraz opinie zarządów dróg w sprawie wyboru miejsca lokalizacji stacji paliw, w tym zjazdów i wjazdów do niej, wysepek, miejsc parkingowych oraz oznakowania pionowego oraz pozimowego.

Najważniejsze wymogi usytuowania stacji paliw

Budowa stacji paliw to nie tylko wyzwanie budowlane, ale także logistyczne. Ważne jest wyznaczenie dobrego miejsca, które ma duży potencjał komercyjny i marketingowy, a także, który spełnia wszystkie normy prawne. Oprócz ważnych badań terenowych istotne są zatem analizy lokalizacyjne, które również przeprowadzane są przez ekipy wykonawcze stacji paliw. Kompleksowe usługi w tym zakresie oferuje w Polsce doświadczona firma POL-AND, która specjalizuje się także w budownictwie przemysłowym czy wznoszeniu elementów infrastruktury drogowej. Te ważne są przy tworzeniu stacji paliw.

Jeśli chodzi zaś o najważniejsze wymogi usytuowania stacji paliw, należy wiedzieć, że przede wszystkim należy zapewnić bezpieczne odległości całego ciągu technologicznego paliw od innych elementów stacji. Odmierzacze, przyłącza spustowe, króćce pomiarowe i przewody oddechowe stacji paliw płynnych muszą być umieszczone:

 • w bezpiecznej odległości od tzw. strefy zagrożenia wybuchem,
 • 10 metrów od budynków o konstrukcji niepalnej,
 • 20 metrów od innych budynków,
 • 20 metrów od granicy lasu,
 • 5 metrów od sąsiednich niezabudowanych działek.

Zbiorniki i rurociągi muszą zaś być umieszczone 3 metry od fundamentów budynków, 20 metrów od gazociągów wysokiego ciśnienia oraz 2 metry od sieci uzbrojenia terenu wraz z niezbędnym osprzętem. Inwestycja budowy stacji wiąże się zatem z wieloetapowym procesem przygotowawczym, planistycznym, logistycznym, administracyjnym i projektowym. To one stanowią prawdziwe wyzwanie.