Mapy do celów projektowych – jak są tworzone?

Materiał partnera
2019-12-03

Mapy do celów projektowych to podstawowe i niezbędne dla każdej inwestycji budowlanej opracowania geodezyjno-kartograficzne, które opierają się o aktualizację map zasadniczych, poprzez naniesienie odpowiednich danych pozyskanych podczas prac terenowych. Sposób wykonania tejże mapy zależy zaś od rodzaju i wielkości inwestycji. Dowiedz się, jak tworzone są mapy do celów projektowych.

Wygląd mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych dostarczane są do inwestorów zarówno w postaci cyfrowej, jak i papierowej, z dokładnie określoną skalą. W przypadku działek budowlanych, nie może być ona mniejsza niż 1:500. W przypadku inwestycji dotyczących zespołów obiektów budowlanych wraz z terenami przynależącymi do budownictwa przemysłowego, nie może być ona mniejsza niż 1:1000. Prace dotyczące rozległych terenów o dużym rozproszeniu obiektów, a także z szeroką infrastrukturą linową, muszą być zaś oparte o mapy nawet w skali 1:2000. Warto przy tym ponadto wiedzieć, że w przypadku mniejszych inwestycji opracowanie kartograficzne jest tworzone w tzw. układzie sekcyjnym. Większe plany tworzone są w układach jednostkowych, a nawet wieloarkuszowych. Sama treść mapy do celów projektowych to zaś wszystkie aktualne informacje o elementach ewidencji gruntów i budynków oraz przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych.

Kto tworzy mapy do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych tworzone są przez uprawnionych geodetów, posiadających odpowiedni sprzęt, kwalifikacje oraz uprawnienia. Istotne jest to, aby ich zakres doświadczenia pokrywał się z pracami dotyczącymi danego typu budownictwa: np. mieszkaniowego, komercyjnego, czy liniowego i przemysłowego. Dzisiaj największą renomą i zaufaniem cieszą się zatem szeroko wyspecjalizowani specjaliści. Takich znajdziesz między innymi w firmie Usług geodezyjno-kartograficznych Michała Sargalskiego, która zapewnia pełną geodezyjną obsługę danej inwestycji!

Proces tworzenia mapy do celów projektowych w pigułce

Proces tworzenia mapy do celów projektowych wymaga posiadania umiejętności logistycznych, geodezyjnych, kartograficznych, informatycznych, a także szerokich kompetencji administracyjnych i prawnych. Cała procedura, oparta jest zaś o następujące czynności:

Wykonanie prac przygotowawczych: ustalenie z inwestorem i architektem zakresu prac, oraz szczególnych wymagań;

Zgłoszenie prac wraz z pozyskiwaniem informacji – map zasadniczych – od ODGiK;

Prowadzenie prac polowych: wywiad terenowy, pomiary szczególne, pomiary osnowy, czy działania tzw. prac kameralnych, czyli obliczenia współrzędnych oraz obliczenia wysokości stanowisk tachimetrycznych;

Zgłoszenie do ODGiK sporządzonego operatu;

Kontrola formalno-prawna w ODGiK wraz z zaktualizowaniem mapy zasadniczej;

Sporządzenie kopii mapy zasadniczej: m.in. dostosowywanie skali mapy itp.;

Przedłożenie przed zamawiającym przygotowanej mapy do celów projektowych.