Pracownia geodezyjno-kartograficzna GEO-KART znajduje się w Śmiglu na terenie województwa wielkopolskiego. Oferuje swoim klientom kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji budowlanych. Jej podstawowym elementem są mapy do celów projektowych. W jakim celu się je tworzy? Dlaczego warto powierzyć to zadanie geodetom z firmy GEO-KART?

Czym jest mapa do celów projektowych?

Definicję mapy do celów projektowych można znaleźć w ustawie o prawie geodezyjnym i kartograficznym, która jest jedną z najważniejszych regulacji dla branży geodezyjnej. Chcąc opisać mapę do celów projektowych prostszymi słowami, można powiedzieć, że jest to opracowanie kartograficzne zawierające informacje i elementy konieczne do przygotowania dokumentacji projektowej. Tego rodzaju mapa będzie potrzeba każdemu inwestorowi, który:

  • zdecyduje się na budowę domu,

  • zdecyduje się na budowę nowej ulicy, placu zabaw, obiektu użyteczności publicznej,

  • zdecyduje się na budowę przyłączy wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych itp.

Bez mapy do celów projektowych nie będzie możliwe uzyskanie zgody na budowę.

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Tego rodzaju opracowanie kartograficzne musi zawierać precyzyjne pomiary geodezyjne, których może dokonać jedynie geodeta posiadający stosowne uprawnienia. Takich właśnie specjalistów można znaleźć w firmie GEO-KART. Współpracują oni z klientami indywidualnymi, przedsiębiorstwami oraz instytucjami. Geodeta zobowiązany jest do naniesienia na mapę do celów projektowych wszystkich danych niezbędnych do opracowania projektu budynku/przyłącza/obiektu.

Warto nadmienić, że mapa do celów projektowych musi bazować na wektorowej mapie zasadniczej, którą można uzyskać w Starostwie Powiatowym. Do jej stworzenia specjaliści wykorzystują także materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, takie jak np. Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju czy Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych. Inwestorzy często pytają, jak długo ważna jest mapa do celów projektowych. Jak wyjaśnia geodeta z firmy GEO-KART:

„Mapa do celów projektowych jest ważna tak długo, aż obszar, którego ona dotyczy, nie ulegnie zmianie”.

Dlaczego warto podjąć współpracę z pracownią GEO-KART?

Pracownia geodezyjno-kartograficzna GEO-KART dysponuje nowoczesnymi narzędziami, które gwarantują wysoką precyzję pomiarów geodezyjnych. Co ważne, firma zawsze na czas wywiązuje się ze swoich zobowiązań i dba o wysoką jakość usług. Koszt wykonania mapy do celów projektowych zależy przede wszystkim od stopnia trudności terenu oraz nakładu pracy geodety. Firma GEO-KART oferuje swoim klientom jedne z najlepszych cen w regionie. Zapraszamy do skorzystania z jej oferty!