Usługi transportu całopojazdowego nie mogłyby być tak szybko realizowane bez wsparcia firm spedytorskich. Tym bardziej pomoc spedytorów potrzebna jest przy przewozie drobnicowym, kiedy to w jednej przestrzeni ładunkowej naczepy czy busa znajdują się towary od wielu nadawców. Sprawna dostawa ich przesyłek możliwa jest bowiem dzięki specjalistycznym procesom logistycznym. Jednym z nich jest konsolidacja ładunków. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest konsolidacja ładunku?

Za pojęciem konsolidacji ładunku stoi nic innego, jak proces łączenia przesyłek od różnych dostawców przy założeniu, iż ich towary podążają w jednym kierunku, tj. mają wspólny punkt odbioru ora dostawy. Taka usługa realizowana jest zaś w różny sposób i wymaga współpracy na linii spedytor-przewoźnik-obsługa magazynu. Konsolidacja ładunków może zatem odbywać się:

  • z uwzględnieniem czasowego magazynowania towaru – wtedy ładunki łączone są w magazynach po uprzednim ich zarejestrowaniu;

  • bez magazynowania towaru, czyli w systemie cross-docking – w takim przypadku w magazynie dochodzi do przeładunku kompletacyjnego, czyli bezpośredniego przygotowania towaru do dalszej wysyłki od razu po przyjęciu go do magazynu.

Etapy konsolidacji ładunków

W zależności od dystansu, który musi przemierzyć dana paczka, konsolidacja może dotyczyć jej nawet kilkukrotnie. Transport drobnicowy realizowany jest często właśnie z uwzględnieniem przeładunków w hubach logistycznych, ale nie oznacza to tego, że nie może być wykonany tylko przez jednego przewoźnika przemierzającego z góry ustaloną trasę. Niezależnie od logistyki transportowej, konsolidacja ładunku na ogół przebiega w następujących 5 etapach:

  1. Odbiór przesyłki wraz z przygotowaniem dokumentów.

  2. Wysyłanie przesyłki na magazyn (centrum logistyczne lub magazyn należący do jednej firmy transportowej).

  3. Zabezpieczenie ładunku i jego znakowanie.

  4. Ważenie i obmiar ładunku wraz z szacowaniem kosztów transportu.

  5. Sortowanie ładunków według grup w zależności od przewożonych towarów i miejsca dostawy.

Co wpływa na jakość konsolidacji ładunków?

Procesy logistyczne obsługi transportu znacznie wpływają na szybkość dostaw towarów. Niebywale ważne jest zatem to, by konsolidacja ładunku była wykonywana wedle uporządkowanej procedury oraz z wykorzystaniem specjalistycznych systemów monitorujących i rejestrujących poszczególne etapy obrotu ładunkiem. Ważne są również nowoczesne technologie znakowania paczek czy towarów składowanych na paletach. Przykładem jest rozwiązanie RFID, czyli identyfikacja za pomocą fal radiowych.

Dobrą praktyką jest także to, by konsolidacja ładunków odbywała się wśród podwykonawców-przewoźników współpracujących z jedną firmą logistyczno-spedycyjną, oferującą ubezpieczenie CARGO. Tak działa między innymi zespół CONTRA Międzynarodowa Spedycja z Gdyni, która kooperuje z ponad 70 przedsiębiorstwami transportowymi. Utworzenie własnej „sieci drobnicowej” szczególnie cenne jest bowiem przy wspomnianym już cross-dockingu.

Korzyści wynikające z konsolidacji ładunków

Konsolidacja ładunków przede wszystkim przynosi olbrzymią oszczędność całej operacji przewozu. Przyśpiesza też przygotowanie ładunku drobnicowego do przesyłki i pozwala na jednoczesną obsługę wielu klientów. Nie muszą oni płacić za całą przestrzeń ładunkową naczepy czy busa, ale za określoną jej część. Konsolidacja ładunków stosowana jest zatem głównie z powodów ekonomicznych i dla ergonomicznego wykorzystania mocy przerobowych przewoźników poruszających się na bliższych oraz dalszych dystansach.

Ponadto dzięki konsolidacji ładunków dynamicznie rozwija się sektor transportu drobnicowego, a z jego usług mogą skorzystać nawet klienci indywidualni. Proces sortowania, łączenia i zbiorczego przesyłania towarów różnych nadawców jednym przewozem umożliwia także częste organizowanie wysyłek przy nieograniczonej ilości punktów docelowych (bez konsolidacji nie można byłoby myśleć między innymi o dostarczaniu towarów w opcji door-to-door).