Renowacja obrazów polega na zabezpieczaniu ich przed postępującą degradacją oraz na przywracaniu im wartości artystycznych i estetycznych.

Oczyszczanie obrazów i uzupełnianie ubytków warstwy malarskiej

Stare obrazy czyści się przede wszystkim z brudu. Ponadto stosuje się regenerację pociemniałych i zaślepionych werniksów. Czasem werniks jest tak zdegradowany, że należy go usunąć i nałożyć nowy. Obrazy uprzednio konserwowane posiadają często niefachowe retusze warstwy malarskiej, które niejednokrotnie częściowo zakrywają oryginalną warstwę malarską. Takie retusze usuwa się z obrazu, a wszelkie ubytki warstwy malarskiej uzupełnia się dokładnie w ich granicach.

Wzmacnianie podłoża, na którym namalowano obraz

Zabieg ten polega na wykonaniu impregnacji podłoża. Czasem podłoże płócienne jest tak zniszczone, że należy je wzmocnić doklejając do odwrocia drugie płótno. Taki zabieg nazywa się dublowaniem.

Rekonstrukcje

Zdarza się, że na obrazie jest tak dużo rozległych ubytków, że niektóre fragmenty trzeba namalować na nowo, żeby przywrócić wartości estetyczne malowidłu. Takie działania konserwatorskie nazywamy rekonstrukcjami.

Odnawianie ram

Zabieg ten polega na wzmocnieniu konstrukcji ramy, impregnacji, uzupełnieniu ubytków warstwy drewna, uzupełnieniu ubytków ornamentów, uzupełnieniu ubytków pozłoty.

Niezwykłymi konserwacjami obrazów wyróżnia się mgr Elżbieta Bogdanowicz Konserwator dzieł sztuki. Z pracami p. Elżbiety można zapoznać się na stronie www.konserwacja.art.pl