Geodeta jest specjalistą, który odgrywa znaczącą rolę podczas tyczenia budynków, podziału działki, ale także podczas sporządzania niezbędnych dokumentów. To dzięki pracom uprawnionego geodety możliwe jest także tworzenie map w oparciu o ukształtowanie terenu i posiadane informacje. Warto z całą pewnością poznać zakres usług geodety, który pomoże nam w rzetelnym wyliczeniu i wyznaczeniu granic działki, której jesteśmy właścicielami.

Zakres prac geodety

Geodezja jest niezwykle ważną dziedziną. Obejmuje ona bowiem prace dotyczące na przykład tyczenia granic działki, czyli ustalenia punktów granicznych działki, jeżeli jest to kwestią sporną. Z kolei tyczenie budynku polega na wyznaczeniu miejsca na działce, w którym powinien stanąć budynek. Geodeta specjalizuje się także w inwentaryzacji powykonawczej polegającej na udokumentowaniu usytuowania obiektów budowlanych znajdujących się na danej powierzchni. Pomiary wykonuje się po zakończeniu prac budowlanych.

Znaczenie prac kartograficznych

Prace kartograficzne odgrywają istotną rolę w dzisiejszym świecie. To dzięki nim możliwe jest dokładne redagowanie map danego terenu. Tworzeniem map zajmują się często geodeci, którzy poza samym opracowywaniem nowych projektów, dokonują korekty i edycji już istniejących map. Mapa, która jest tworzona przez kartografa, może dotyczyć różnych elementów, w zależności od potrzeb zamawiającego. Wyróżniamy bowiem mapy ogólne, jak i specjalistyczne, które skupiają się na przykład na przyrodzie, gospodarce czy też polityce. Umiejętność stworzenia właściwej mapy jest swojego rodzaju sztuką, którą nie każdy potrafi dobrze opanować. Jednak z uwagi na wagę wykonywanych prac, zawód kartografa może wykonywać wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia zawodowe w tym kierunku.

Pomoc geodety jest nieoceniona

Jeżeli zależy nam na wysokiej jakości usługach geodezyjnych, z całą pewnością warto rozważyć współpracę z Biurem geodezyjno-gleboznawczym mgr Wojciech Markowicz. Specjalista jest biegłym sądowym z zakresu geodezji, co oznacza, że jego decyzje mogą być przedstawiane w sądzie, jako istotne dowody, mogące wpłynąć na tok postępowania. Duże doświadczenie geodety, a także posiadana wiedza teoretyczna, pozwalają na rzetelną obsługę geodezyjną inwestycji, podczas której dokonane zostaną wszelkie prace wpływające na zadowolenie klienta. Zakres usług specjalisty jest bardzo szeroki i obejmuje także usługi kartograficzne, które pozwolą na stworzenie rzetelnej mapy terenu.