Biologiczne oczyszczalnie ścieków to nowoczesne rozwiązanie na przydomowy system oczyszczania. Do licznych zalet tej instalacji należy dbałość o środowisko naturalne i jego zasoby, a także korzyści finansowe płynące z wprowadzonych zmian. Zobacz, jak przebiega proces biologicznego oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach i dlaczego warto przemyśleć wybór tego rozwiązania.

Zalety biologicznych oczyszczalni ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to nowoczesne, ekologiczne rozwiązanie pozwalające na wprowadzenie oszczędności w domowym budżecie, uniezależnienie się od dostępu do kanalizacji miejskiej oraz mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie posiadające wiele warrantów, dzięki czemu oczyszczalnię taką możesz zamontować niezależnie od gruntu czy odległości od kanalizacji. W wyborze najlepszego rozwiązania doradzą Ci firmy zajmujące się sprzedażą i montażem biologicznych i biologiczno-chemicznych oczyszczalni ścieków, takie jak Eko-Bio. Z pomocą specjalistów masz pewność, ze wybrana technologia będzie tą, która najlepiej sprawdzi się w Twoich warunkach.

Biologiczne oczyszczanie ścieków

Proces biologicznego oczyszczania ścieków ma na celu oczyszczenie ścieków poprzez działanie różnego rodzaju procesów biologicznych. W procesie biologicznego oczyszczania ścieków wyróżniamy dwa rodzaje oczyszczania: tlenowe oraz beztlenowe. Obecność tlenu lub jego brak warunkuje to, jaki rodzaj mikroorganizmów bierze udział w przetwarzaniu zanieczyszczeń.

W procesie oczyszczania tlenowego biorą udział bakterie tlenowe – aeroby. Mikroorganizmy te, przy udziale tlenu, rozkładają zanieczyszczenia na substancje: dwutlenek węgla i wodę oraz nadmiarową biomasę. Oczyszczanie tlenowe charakteryzuje się wysoką wydajnością. Ten rodzaj oczyszczania stosuje się w przypadku ścieków o niższym stopniu zanieczyszczenia związkami organicznymi.

Beztlenowe oczyszczanie ścieków stosowane jest z koli w przypadku ścieków o wyższym stopniu zanieczyszczenia. Anaeroby – bakterie beztlenowe biorące udział w tym procesie –– w optymalnych dla nich warunkach beztlenowych przekształcają zanieczyszczenia do dwutlenku węgla, metanu oraz biomasy. Ten rodzaj oczyszczania charakteryzuje się niską wydajnością, dlatego stosuje się go w połączeniu z oczyszczaniem tlenowym.

Etapy biologicznego oczyszczania ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków odbywa się etapowo. Najpierw wykonuje się przesiewanie, polegające na mechanicznym usuwaniu dużych cząsteczek przy użyciu urządzeń przesiewowych. Następnie materiały mineralne, takie jak żwir i piasek samoczynnie osiadają w specjalnie zaprojektowanych kanałach bądź pułapkach.

Kolejnym etapem jest sedymentacja, czyli kilkugodzinna stabilizacja ścieków w zbiornikach sedymentacyjnych, której efektem jest osadzanie się ciał stałych na dnie zbiornika, gdzie rozpoczyna się obróbka biologiczna. Kiedy większość zanieczyszczeń organicznych zostanie już  usuniętych poprzez kontakt z mikroorganizmami, następuje osadzanie ostateczne, czyli zdeponowanie substancji biologicznych w postaci osadu na dnie osadników końcowych.

Tak oczyszczone ścieki są wypuszczane z oczyszczalni, natomiast powstały w ten sposób  osad wtórny może być ponownie skierowany do jednego z wcześniejszych etapów oczyszczania.