Coraz szybciej rozwijający się rynek prefabrykatów oraz prężnie działająca branża budowlana obligują producentów do poszukiwania nowych rozwiązań. W realizowanych inwestycjach liczy się nie tylko jakość, ale także czas i koszty. Z uwagi na dużą konkurencję na rynku producenci chcąc osiągnąć i utrzymać swoją pozycję zmuszeni są do ciągłego podnoszenia jakości i funkcjonalności oferowanych przez siebie produktów. Zbych – Pol &Mobet Sp. z o.o. mający silną pozycję na rynku jako wiodący producent elementów prefabrykowanych dla nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, od początku swojej działalności stawia na systematyczny rozwój poprzez inwestycje w nowe linie produkcyjne, park technologiczny oraz najnowocześniejsze technologie. Firma nieustannie monitoruje rynek pod kątem kierunku rozwoju branży oraz badań nad nowymi produktami i technologiami, ma rozpoznawalną wśród klientów markę, która kojarzy się z wysoką jakością produktów oraz profesjonalną obsługą zleceń. Celem podejmowanych przez Spółkę zadań jest oferowanie klientom najwyższej jakości produktów, spełniających ich zdefiniowane potrzeby i oczekiwania, począwszy od zaprojektowania, transportu po wbudowanie gotowych elementów. Klienci oczekują, iż dane zlecenie wykona jeden podmiot co pozwoli zrezygnować z usług kilku podwykonawców co m.in. wyeliminuje problemy związane z komunikacją pomiędzy różnymi podwykonawcami znajdującymi się na terenie budowy. Na każdym etapie oferujemy profesjonalne doradztwo wykwalifikowanej kadry specjalistów. We wdrożeniu innowacyjnych metod produkcyjnych oraz opracowaniu nowych technologii, kluczowym jest wsparcie i współpraca z jednostkami badawczymi przy jednoczesnej, ciągłej kontroli własnego laboratorium. Wdrożenie nowej technologii do przedsiębiorstwa Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. pozwoliło wzmocnić konkurencyjność firmy na rynku prefabrykowanych elementów sprężonych takich jak:


- Płyty stropowe sprężone wielootworowe – wykorzystywane jako gotowe elementy stropów płytowych dla wszelkiego rodzaju budownictwa – mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, przemysłowego; stropy budynków socjalnych i technicznych stropy parkingów tarasów obiektów wielkopowierzchniowych, wykorzystywane również jako stropodachy. Płyty stropowe sprężone mają wysokość od 150mm do 500 mm i różny stopień zbrojenia w zależności od wymaganego obciążenia. Formowanie za pomocą ekstrudera na torach produkcyjnych o długości 100 m zapewnia uzyskanie wysokiej jakości gładkiej płyty sufitowej.  


- Dźwigary dachowe wykorzystywane są przy wznoszeniu obiektów wielkopowierzchniowych takich jak np. hale magazynowo - logistyczne, hale produkcyjne, wszelkiego rodzaju sortownie, spalarnie, obiekty przeznaczone dla rolnictwa czy wiaty magazynowe. Mogą być produkowane nawet do rozpiętości powyżej 36 m, najczęściej stosowany jest przekrój dwuteowy. Dźwigary opierają się na słupach i stanowią układ stężający, jednocześnie stanowią podparcie dla konstrukcji dachu.


- Płyty stropowe TT - stosowane jako stropy obiektów wielkopowierzchniowych tj.: parkingi wielopoziomowe, centra handlowe oraz jako stropodachy obiektów przemysłowych do rozpiętości stropu ponad 20 m. Płyty TT dają swobodę lokalizacji otworów w obszarach poza żebrami.


- Ściany warstwowe - wykorzystanie jako gotowe elementy w budownictwie mieszkaniowym jedno- lub wielokondygnacyjnym, budynków użyteczności publicznej. Mogą być jednowarstwowe składające się z warstwy nośnej, dwuwarstwowe składające się z warstwy nośnej i izolacyjnej oraz trójwarstwowe składające się z warstwy nośnej, izolacyjnej i elewacyjnej z betonu architektonicznego z fakturą lub zatartą na gładko.


- Przęsła mostowe - stosowane jako ustroje nośne obiektów mostowych, estakad i wiaduktów drogowych i kolejowych.  Projektowanych na obciążenia ruchome kl. A wg PN-85/S-10030 oraz na obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150. Belki mostowe sprężone produkowane są z na podstawie powtarzalnych katalogów oraz w oparciu o indywidualny projekt.


Konieczność odpowiedzi na zapotrzebowanie na prefabrykowane elementy strunobetonowe, utrzymania dobrej jakości produktów oraz ciągłego rozwoju technologii produkcyjnych przyczynia się do intensyfikacji działań w zakresie prac B+R. Głównym celem długoterminowym wyznaczonym w planie rozwoju Zbych-Pol jest rozwój oferty produktowej Spółki oraz ciągłe ulepszanie i doskonalenie oferowanych produktów. Prowadzone prace badawcze nakierowane są na opracowanie produkcji najwyższej jakości oraz rozwiązań, które wpisują się w lukę technologiczną oraz zapotrzebowanie rynkowe.