Przeżywamy niewątpliwy boom na rynku budowalnym. Widać to nie tylko za oknami wielkich miast, ale również na terenach wiejskich, gdzie w ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost inwestycji domów mieszkalnych i budynków przemysłowych. W ostatnich latach bardzo rozwinął się też sektor budownictwa prefabrykatów żelbetowych. Polskie firmy realizują każdego roku tysiące projektów dotyczących konstrukcji stalowych i sprężonych. Potwierdzają to projektanci z krakowskiego Biura Projektów METAL PROJEKT, którzy mają za sobą wiele zrealizowanych zleceń na terenie całego kraju. Kim jest konstruktor budowlany i dlaczego potrzebuje go każdy inwestor? O tym rozmawiamy z Panem Przemysławem Szymańskim właścicielem firmy B.P. Metal Projekt i projektantem konstrukcji z ponad 13-letnim doświadczeniem.

Kim jest konstruktor budowlany i dlaczego potrzebujemy go przy projektowaniu domu bądź  obiektu o charakterze przemysłowym?

Przemysław Szymański: To pytanie bardzo często słyszę na spotkaniach inwestorów z architektem. Bo właściwie to architekt projektuje nasz dom, halę lub budynek przemysłowy, więc po co ktoś jeszcze? Zasadniczo jednak architekt zajmuje się formą oraz funkcją budynku. Dba o poprawną komunikację i układ pomieszczeń oraz zajmuje się kwestiami formalno-prawnymi. A dalej już zaczyna się rola projektanta konstrukcji, która polega na urzeczywistnieniu wizji architekta. Co oznacza zaprojektowanie struktury nośnej budynku w postaci fundamentów, belek, słupów, ścian, stropów i dachu.

Dodatkowo  w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejących obiektów konieczne jest sporządzenie ekspertyzy technicznej, czyli sprawdzenie w jakim stopniu jest to bezpieczna przebudowa. To zadanie również powierza się konstruktorowi budowlanemu. Jeśli by zatem powiedzieć w skrócie, po co i dlaczego potrzebujemy konstruktorów, to właśnie po to, żeby nasze plany i marzenia nabrały realnych kształtów oraz przede wszystkim były bezpieczne przez cały okres użytkowania.

Czy zatem w przypadku zakupu projektu gotowego, również potrzebujemy konstruktora?

P. Sz: Projekty tzw. gotowe są opracowaniami przygotowanymi dla teoretycznie przyjętych warunków gruntowo-wodnych oraz stref oddziaływań klimatycznych. Oznacza to, że chociaż w swoim zakresie są kompletnymi dokumentacjami, niekoniecznie będą spełniały wymagania formalne oraz warunki techniczne dla konkretnej działki. Każdy taki projekt wymaga bowiem adaptacji do warunków terenowych – ukształtowanie terenu, nośność podłoża gruntowego, odległość od granicy działki, wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto w przypadku wprowadzenia zmian w układzie budynku konieczne jest sporządzanie przez konstruktora dodatkowych obliczeń sprawdzających i ewentualne naniesienie korekt. Podsumowując, zakup „gotowego projektu” nie zwalnia inwestora z obowiązku zaangażowania zespołu projektowego, który opracuje daną adaptacje.

Rozumiem, że tym zajmuje się Pańska firma?

Tak, dokładnie. Od ponad 10 lat projektujemy budynki mieszkalne, hale magazynowe, obiekty i budowle inżynierskie, konstruując, jak mówi nasze hasło, rzeczywistość wokół nas. Nasz zespół to doświadczeni konstruktorzy, którzy nie boją się wyzwań ani innowacji. Chętnie podejmujemy się ciekawych i trudnych zadań, stawiamy na kreatywność rozwiązań i na rzetelność naszych opracowań. Ważnym elementem dla nas jest również uwzględnianie działania proekologicznego i energooszczędności. 

Czego my jako klienci, powinniśmy jeszcze oczekiwać od konstruktora budowlanego?

Klienci proszą nas o wykonanie:

  • projektów konstrukcyjnych,
  • projektów wykonawczych,
  • dokumentacji powykonawczej,
  • dokumentacji warsztatowej.

Natomiast nasza firma METAL PROJEKT zajmuje się dodatkowo opracowaniem projektów technologii montażu i demontażu urządzeń oraz maszyn w obiektach przemysłowych. W dorobku mamy również liczne projekty konstrukcji inżynierskich tj. zbiorników, silosów i rurociągów. Wdrażamy również naszą firmę w BIM, czyli Building Information Modeling. Jest to nowoczesna forma modelowania informacji o budynku, czyli jego cyfrowy obraz uwzględniający kształt, konstrukcję, instalacje, wyposażenie i informacje o funkcji. W tym aspekcie BIM nie jest tylko elementem tworzonym na potrzeby budowy obiektu, ale może być wykorzystywany w trakcie jego eksploatacji w celu zrównoważonego zarządzania. Jesteśmy przekonani, że może to być konstruowanie przyszłości.