Pale iniekcyjne – zastosowanie i specyfikacja

Materiał partnera
2019-10-07

Pale iniekcyjne to konstrukcje, które wykorzystywane są głównie do wzmacniania podłoża. Ich istotną zaletą jest zaś to, że mogą być wykorzystywane zarówno w środowisku wodnym, jak i lądowym. Obecnie korzysta się zatem z nich między innymi przy budowie lub modernizacji obiektów publicznych. Dowiedz się gdzie jeszcze mają zastosowanie pale iniekcyjne, i czym jest jet-grouting.

Kolumny iniekcyjne – jet-grouting

Jet-grouting to metoda oparta o tzw. kolumny iniekcyjne. To one służą do geotechnicznego wzmacniania różnego rodzaju podłoża. Istotne jest jednak to, aby przeprowadzić w tejże technice, tzw. iniekcję strumieniową. Proces ten oparty jest o wytwarzanie pod ogromnym ciśnieniem brył cementogruntu, które zabezpieczają dalsze prace ziemne. Formowanie kolumn iniekcyjnych, przeprowadzone jest zaś w kilku ważnych etapach. Pierwszym z nich jest wykonanie przewiertów przez istniejące fundamenty. Jest to jednak etap przygotowawczy, występujący tylko przy niektórych inwestycjach. Do kolejnych kroków, zalicza się  wiercenie otworu w podłożu na projektowaną głębokość za pomocą przewodu iniekcyjnego, którego dolna część jest uzbrojona w narzędzie wiercące umożliwiające jednoczesne prowadzenie iniekcji. W ten sposób dochodzi do początkowej fazy formowania kolumny iniekcyjnej, stanowiącej odpowiedniej jakości cementogrunt. Dopiero wtedy można przejść do osadzania zbrojenia, lub dodatkowego uzupełniania tzw. „iniektu” jeśli poziom wprowadzanej mieszanki opada. 

Zalety pali iniekcyjnych

Stosowanie pali iniekcyjnych sprzyja szybszej realizacji różnych inwestycji, a przy tym optymalizacji kosztów zabezpieczania podłoża. Wiąże się to z tym, iż w tej technologii istnieje możliwość obróbki głębszych warstw gruntów, bez konieczności ingerowania w warstwy płytsze. Tu warto przy tym wiedzieć, że skuteczność pali iniekcyjnych jest potwierdzona dla różnych typów ziemi, również tych zaliczanych do iłów oraz pyłów! Ponadto zdolność wytworzenia cementogruntu w ograniczonych przestrzeniach i przy występowaniu przeszkód takich jak instalacje, zapewnia wyjątkową elastyczność projektową. Nic dziwnego, że m.in. jet-grunting wykorzystywany jest do odbudowy wykopów, uszczelniania dna wykopów, podchwycania fundamentów, czy nawet do kontroli wód gruntowych w środowisku niestabilnego podłoża. Niestety droga i nowoczesna technologia, jaką są ogólnie rozumiane pale iniekcyjne, wciąż w Polsce jest gwarantowana przez nieliczne firmy. Jedną z nich jest pracownia NOVOTECH, która słynie z wykonywania dla klientów biznesowych, publicznych, a nawet indywidualnych szerokich badań geotechnicznych, oraz wspomnianych usług wzmacniania gruntów. Z przykładowymi realizacjami tego przedsiębiorstwa, warto zapoznać się na jego dedykowanej stronie www.

Opracowanie artykułu:

Novotech

ul. Korfantego 20, 53-021 Wrocław Krzyki, dolnośląskie
e-mail
www
telefon