Geodeta wykonuje pomiary działek i gruntów. Niezbędny jest przy budowie domu, biurowca, marketu, a nawet autostrady. Sporządza mapy, pomiary geodezyjne i robi zdjęcia terenu. Bez pracy geodety nie rozpocznie się żadna budowa. Dokonuje on na danej działce wytyczenia budynku. Na mapie zaznacza granice działki i wszystkie informacje o zabudowaniach. Dokonuje on opisu rzeźby terenu.

Geodeta na budowie

Obowiązkiem geodety jest pojawić się na danej działce i wykonać wszystkie niezbędne prace i wystawić dokumenty, żeby pracownicy budowlani mogli rozpocząć pracę. Pracownia geodezyjna na mapie zaznacza obiekty, użytki gruntowe oraz sieci podziemne na terenie działki. Geodeta pomiary geodezyjne i wszelkie uwagi odnotowuje w dzienniku budowy, który przekazuje inwestorowi. Bez tych informacji nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę.

Geodeta pojawia się na budowie przynajmniej jeszcze raz-po jej zakończeniu. Sprawdza, czy prace zostały wykonane zgodnie z planem zagospodarowania działki oraz jej granic. Po kontroli podpisuje inwentaryzację i oddaje budynek do użytku. Wówczas już można złożyć wniosek o możliwość korzystania z obiektu. Należy dołączyć również mapę z położeniem budynku na działce jak i inwentaryzację przyłączy: energetycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych.

Jakie uprawnienia musi posiadać geodeta?

Uprawnienia wydaje Komisja Kwalifikacyjna ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Kandydat na geodetę zdaje egzamin pisemny i ustny. Na tej podstawie uzyskuje prawo do wykonywania zawodu. Takie uprawnienia posiada Marcin Drabik w Łowiczu, więc jeśli poszukujesz geodety cieszącego się dobrą opinią, który sprawnie wykona zlecenie i nie będziesz musiał czekać z rozpoczęciem budowy odwiedź biuro przy ul. Katarzynów 49.

Jakie prace wykonuje biuro geodezyjne?

Geodeta pracujący w biurze geodezyjnym „Geo-Mar” Marcin Drabik szkicuje mapy do celów projektowych, a także zajmuje się:

  • podziałem nieruchomości,
  • wyznaczaniem działek ewidencyjnych i wytyczaniem obiektów budowlanych,
  • planowaniem i wykonywaniem pomiarów geodezyjnych,
  • dokonywaniem obliczeń geodezyjnych,
  • sporządzaniem dokumentacji i zdjęć terenu,
  • budową systemów informacji przestrzennej,
  • pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi,
  • usługami reprodukcyjnymi,
  • rozgraniczaniem terenu.