Coraz większa liczba właścicieli domów jednorodzinnych decyduje się na budowę przydomowej studni głębinowej, pozwalającej na uzyskanie własnego, znacznie wyższego jakościowo surowca, który jest również pozyskiwany niemalże bez nakładów finansowych. Te dotyczące realizacji inwestycji zwracają się bowiem nawet po kilku latach. Przy planowaniu inwestycji budowy studni głębinowej, należy jednak pamiętać o jednej ważnej „przeszkodzie”. Jest nią urzędowe pozwolenie!

Czy zawsze trzeba uzyskać pozwolenie na budowę?

Prawo wodne, a także prawo górnicze i geologiczne, jasno wskazują sytuację kiedy trzeba, a kiedy nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia przy realizacji inwestycji budowy studni głębinowej. Obecnie przepisy mówią o tym, że urzędowe „zielone światło” należy otrzymać wtedy, kiedy planowany pobór wody przekracza 5m3 na dobę, kiedy głębokość studni przekracza 30 metrów głębokości, a także w sytuacji pobierania wody również do celów gospodarczych. To takie czynniki powodują, że do odpowiedniego urzędu, należy dostarczyć wynikową dokumentację hydrogeologiczną studni z określoną wydajnością, poziomem zwierciadła statycznego wody i depresji; a także projekt odwiertu studni, który musi być zatwierdzony przez wojewodę.

Pomoc administracyjna firmy studniarskiej

Firmy usług studniarskich, które gwarantują wykonanie wierconej lub kopanej przydomowej studni głębinowej, nie tylko zajmują się przeprowadzeniem odpowiednich badań, prób, a później montażem, również pomp i innych osprzętów, ale także pomocą we wszelkich sprawach administracyjnych. Tu można wyróżnić dwa modele współpracy. Pierwszy z nich dotyczy doradztwa, a drugi 100% reprezentacji. Opcja numer dwa jest najczęściej stosowana, a przy tym nie generuje dużych dodatkowych kosztów, dlatego warto ją wybierać. Szerokie usługi studniarskie, zapewni zaś między innymi firm usługowo-handlowa FRANKOWSKI.

Ważne wyznaczniki techniczne, które należy spełnić

Przy zdobywaniu pozwolenia na budowę studni, ważne jest to, aby sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego. Niestety, ale przy niektórych inwestycjach ich budowa jest niemożliwa przez przepisy ochrony środowiska. Dzisiaj jest jednak to rzadko występująca przeszkoda. Oprócz zagospodarowania przestrzennego, istotne są warunki samej działki. Studnia powinna być między innymi zlokalizowana minimum 5 metrów od granicy terenu, a także 7,5 metra od osi rowu przydrożnego.

Zalety studni głębinowej

Do zalet studni głębinowej zalicza się:

  • krystaliczna, rekomendowana prze towarzystwa ekologiczne i prozdrowotne woda,
  • surowiec bez chemii, który nie niszczy powolnie instalacji wodociągowych, czy sprzętów takich, jak pralki, czy pompy ciepła,
  • niski koszt wydobycia, a także utrzymania,
  • szybki zwrot inwestycji.