Prace alpinistyczne – jaki jest zakres i wymagania?

Materiał partnera
2019-09-03
Źródło: gettyimages

Prace wysokościowe, nazywane inaczej pracami alpinistycznymi rozumie się powszechnie jako czynności wykonywane na powierzchniach, które znajdują się przynajmniej metr nad poziomem ziemi lub podłogi. Prace te mogą być wykonywane na różnych konstrukcjach, np. na rusztowaniach, dachach, czy masztach. Zakres prac wysokościowych obejmuje najróżniejsze czynności, które potrzebują użycia specjalistycznego sprzętu lub wejścia np. na wysoki budynek. Jakie są usługi alpinistyczne oraz jakie są wymagania do wykonywania tej pracy?

Co obejmują prace wysokościowe?

Prace wysokościowe to wszelkie czynności wykonywane na powierzchniach lub konstrukcjach, które znajdują się co najmniej metr nad poziomem podłoża. Podłożami tymi mogą być np. rusztowania, pomosty, słupy, stropy, czy konstrukcje budowlane. Zakres prac wysokościowych jest dość szeroki i może różnić się w zależności od firm, które zajmują się takimi pracami. Do najpowszechniejszych prac wysokościowych wykonywanych przez firmę Climbtech zaliczają się między innymi:

      ·        mycie okien wieżowców od zewnętrznej strony,

      ·        malowanie elewacji budynków i obiektów przemysłowych,

      ·        czyszczenie i uszczelnianie elewacji,

      ·        montowanie systemów odstraszających ptaki,

      ·        montowanie siatek ochronnych,

      ·        czyszczenie, naprawa i wymiana rynien,

      ·        odśnieżanie dachów,

      ·        montaż i demontaż reklam i banerów reklamowych,

      ·        konserwacja powierzchni reklamowych.

Do wykonywania prac wysokościowych niezbędne jest posiadanie i użycie odpowiednie sprzętu. Podstawę wyposażenia osób w tym zawodzie stanowią linki i karabinki, których zadaniem jest zabezpieczenie. Linki muszą wytrzymać duże obciążenia, a także muszą poradzić osobę, która spadnie podczas wykonywania swojej pracy.

Jakie są wymagania do wykonywania prac na wysokościach?

Wykonywanie prac wysokościowych wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ osoby wykonujące czynności na wysokościach narażone są na upadki z dużych wysokości. W związku z tym prace alpinistyczne powinny być wykonywane przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do tego oraz mają zaliczone szkolenie BHP z tego zakresu. Posiadanie odpowiednich uprawnień powinno być potwierdzone certyfikatem. Poza tym osoba wykonująca tę pracę musi mieć ważne badania lekarskie umożliwiające wykonywanie prac wysokościowych. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokościach jest podstawą do uzyskania odpowiednich uprawnień.

Aby móc wykonywać prace alpinistyczne bardzo ważne jest przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Czynności wysokościowych pod żadnym pozorem nie wolno wykonywać pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Osoby, które cierpią na lęk wysokości również nie mogą wykonywać prac alpinistycznych. Pracownicy firm świadczących usługi wysokościowe powinny być opanowane oraz odporne na stres. Dlatego ważne jest wykonywanie badań, które wykażą, czy stan psychiczny danej osoby umożliwia mu wykonywanie prac na wysokościach.