Profesjonalne usługi geodezyjne

Materiał partnera
2019-10-20
Zawód geodety

Wiele osób zupełnie nie zdaje sobie z tego faktu sprawy, jednak geodeta jest specjalistom, który jest niezbędny na wszystkich etapach realizacji projektu budowlanego lub drogowego. W pierwszej kolejności jego zadaniem jest wykonanie pomiarów w terenie, na podstawie których sporządza mapy inwestycji, lub np. wyznacza granice działki. Geodeta uczestniczy również w procesie realizacji prac, dokonując pomiarów i sprawdzając czy są realizowane zgodnie z założeniami projektu i planu zagospodarowania przestrzennego. Na zakończenie przeprowadzana jest tzw. inwentaryzacja powykonawcza. Stanowi ona swoiste porównanie pierwszych założeń projektowych, ze stanem faktycznym. W związku z tym usługi geodezyjne obejmują dokładną kontrolę inwestycji.

Na czym polega praca geodety?

Geodeta wykorzystuje specjalne urządzenia pomiarowe, do których odpowiedniego użycia potrzebne są zwykle dwie osoby. Z ich pomocą przeprowadza się tzw tyczenie, czyli specjalne pomiary na określonej działce terenu, które pozwolą na dokładne ujęcie jej w planie zagospodarowania przestrzennego, jak i sprawdzenie czy planowana inwestycja się w danym miejscu zmieści i sprawdzi. Po dokonaniu pomiarów kolejne zadania realizowane są przy biurku, dzięki wykorzystaniu odpowiednich programów. W ten sposób powstają precyzyjne mapy inwestycji, które zostaną złożone w urzędzie razem z projektem.

Inwentaryzacja powykonawcza

Gdy zakończą się roboty, geodeta, który również w czasie prac musiał sprawdzać ich właściwy postęp, przeprowadza inwentaryzację powykonawczą. Polega ona na ponownym dokonaniu pomiarów i porównaniu ich z początkowymi ustaleniami. Ten dokument również zostaje złożony w urzędzie na zakończenie prac. Zadaniem geodety może jednak być również np. wyznaczenie granic działki, jeśli przykładowo kupujemy kawałek ziemi i chcemy postawić ogrodzenie, jednak nie widzimy dokładnych granic, to przyda się geodeta, który się tym zajmie.

Wiele osób zajmujących się właśnie tym zawodem stwierdza, że jest to praca niezwykle przyjemna. Głównym powodem ma być to, że łączy ona w sobie możliwość zarówno pracy w ternie, gdzie dokonywane są pomiary, jak w ciepłym biurze, gdzie na ich podstawie wykonywane są precyzyjne mapy. Jednak warto pamiętać, ze jest to zawód, który wymaga również dokładności i pewnego rodzaju zmysłu technicznego.

Opracowanie artykułu: