Przyłącza wodne i kanalizacyjne – projektowanie

Materiał partnera
2019-10-15

W projektowaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych ważna jest zarówno wiedza techniczna, jak i formalno-prawna. Dla inwestora istotne jest uzyskanie pozwolenia na budowę przyłącza, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, zatem projektant oprócz prawidłowego zaprojektowania parametrów technicznych przyłączenia do sieci, musi też zadbać o zgodność projektu z przepisami, oraz sprawnie przeprowadzić proces uzgadniania dokumentacji z właściwymi organami.

Czemu służą przyłącza do sieci?

Aby wybudować dom, nie wystarczy go zaprojektować a potem wymurować, ponieważ po to, by w nim mieszkać i funkcjonować potrzebujemy także dostępu do mediów, takich jak woda, prąd, nierzadko gaz, oraz możliwości odprowadzenia nieczystości powstałych w trakcie eksploatacji budynku i codziennych czynności. Obowiązek posiadania dostępu do mediów jest też zapisany w ustawach. Zwykle, jeśli w sąsiedztwie budowanego obiektu nie ma właściwych sieci, czyli tak, jak zdarza się na obszarach wiejskich, plan miejscowy lub warunki zabudowy pozwalają na podłączenie wody ze studni i odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika nieczystości, jednak jeśli sieć istnieje i można się do niej podłączyć, należy to zrobić. Parametry takiego podłączenia przewidziane są właśnie przez projekt przyłączy sporządzany przez uprawnionego inżyniera sanitarnego lub budowlanego. Obecne prawo budowlane nie nakłada obowiązku dołączenia uzgodnionego projektu przyłączy kanalizacji i wody do wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ale nadal ten projekt trzeba uzgodnić na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, który zwykle zbiera się w danej gminie raz w tygodniu oraz u zarządców poszczególnych sieci.

Projektowanie przyłączy a uzyskanie pozwolenia na ich wybudowanie

Sam proces projektowania przyłączy mediów nie jest skomplikowany. Projektant przyłączy bazuje przede wszystkim na aktualnej mapie do celów projektowych z zaznaczonymi rzędnymi posadowienia studzienek poszczególnych sieci i projektuje podłączenie do tych sieci w taki sposób, aby umożliwić naturalny, grawitacyjny spływ wody w kierunku budynku, zaś odpływ nieczystości w kierunku od budynku. W przypadku projektowania przyłącza elektroenergetycznego biuro projektowe Sanit Projekt musi zadbać przede wszystkim o jego bezpieczeństwo, zaś projekt przyłącza gazowego musi obowiązkowo posiadać projekt skrzynki ułatwiającej dostęp do zaworów. Niestety projektowanie to jeszcze nie wszystko, gdyż projekt można oddać do realizacji dopiero po uzyskaniu uzgodnień, a na te często trzeba czekać nawet kilka miesięcy od złożenia we właściwych urzędach. To jest niestety wciąż największy problem dotyczący realizacji jakichkolwiek inwestycji, czyli oczekiwanie na akceptację przez właściwe organy.

Opracowanie artykułu:

Sanit Projekt Michał Leśniczak

al. Jana Pawła II 18/6, 62-030 Luboń wielkopolskie
e-mail
www