Montaż torów to jedna z najczęstszych prac, jaka utożsamiana jest z robotami kolejowymi. Okazuje się jednak, że przygotowanie nawierzchni kolejowych to jednak często znacznie więcej czynności koniecznych do realizacji w sposób profesjonalny. Nierzadko niezbędne jest bowiem m.in. przeprowadzenie robót ziemnych, ale nie tylko. Czym zatem jeszcze zajmują się specjalistyczne firmy świadczące usługi w zakresie budownictwa kolejowego?

Montaż torów różnego typu

Pociągi poruszające się po torach to częsty widok w Polsce i nie tylko, gdzie taka forma transportu służy zarówno do przewozu osób, jak i wielu ładunków. Składy o bardzo dużej wadze wymagają odpowiedniej nawierzchni kolejowej i rozjazdów, których skonstruowanie nie należy do prostych prac. Z tego względu należy powierzyć je specjalistom, takim jak np. firma Pol-Tor zajmująca się kompleksowo budownictwem kolejowym. Będzie ona w stanie ułożyć tory zarówno w charakterze nawierzchni kolejowych dla pociągów, jak i innych pojazdów czy maszyn poruszających się właśnie po torach.

Należą do nich chociażby sporych rozmiarów suwnice w punktach przeładunkowych czy niewielkie pojazdy pracujące na kanałach remontowych. Montaż torów jest w tym wypadku podstawowym elementem robót kolejowych, które jednak obejmują znacznie więcej prac. W przypadku układania nawierzchni kolejowej na gruncie naturalnym najczęściej konieczne jest też wykonanie robót ziemnych. Tworzenie wykopów i nasypów oraz ich poszerzanie, a także specjalne korytowanie i profilowanie to tylko niektóre z czynności, jakie towarzyszą pracom związanym z montażem torów.

Podbudowa i przygotowanie skarp

W ramach robót kolejowych bardzo często niezbędne jest również przygotowanie podbudowy. Wykonuje się ją m.in. z kruszyw łamanych lub naturalnych, które pozwalają uzyskać stabilne podłoże pod tory. Te umieszczane są często na specjalnych nasypach, co wiąże się też z koniecznością przygotowania skarp. Ich obsiewanie czy humusowanie jest kolejnym etapem robót kolejowych, które należy zlecać wyłącznie profesjonalnym firmom działającym w tej branży.

Są one bowiem w stanie zapewnić kompleksową realizację nawierzchni torowej, co wiąże się często z wykonaniem studni, korytek czy specjalnego wzmocnienia dna rowu przy pracach odwodnieniowych. Warto też pamiętać, że do robót kolejowych zalicza się modernizacja istniejących już nawierzchni torowych oraz ich demontaż. Przy każdej z takich prac niezbędne są odpowiednie kwalifikacje, ale również dostęp do specjalnego sprzętu, dlatego należy roboty kolejowe zlecać firmom dysponującym właściwymi możliwościami w tym zakresie.