Roboty wyburzeniowe i rozbiórki budynków

Materiał partnera
2019-12-06

Czy wyburzenia i rozbiórki to to samo? Okazuje się, że niekoniecznie. Usługi wyburzeniowe polegają po prostu na wyburzaniu budynków, podczas gdy roboty rozbiórkowe obejmują także dodatkowe czynności, jak choćby wywóz gruzu powstałego po wyburzeniu obiektu. Między innymi z tego względu cena jednej i drugiej usługi może się nieco różnić. Są też inne różnice, o których więcej w dalszej części artykułu.

Roboty wyburzeniowe rozbiórki

Najczęściej terminów wyburzenia budynków i rozbiórki domów używa się zamiennie. Przyjęło się jednak rozumieć, że w przypadku rozbiórki możemy odzyskać część materiałów,  użytych do wybudowania danego obiektu, podczas gdy wyburzenie oznacza całkowitą likwidację obiektu. Zarówno rozbiórkę, jak i wyburzenie firma budowlana Usługowiec przeprowadzić może ręcznie albo z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, takich jak koparki wyburzeniowe, na przykład koparko-ładowarka z młotem wyburzeniowym. Usługi młotem wyburzeniowym sprawiają, że roboty posuwają się znacznie szybciej, niestety takie usługi są droższe, niż wyburzanie ręczne. Ręczne rozbiórki trwają dłużej, ale są nie tylko tańsze, ale pozwalają też na odzyskanie większej ilości materiałów budowlanych. Materiały, których nie da się ponownie wykorzystać firma rozbiórkowa odbiera z terenu rozbiórki i przewozi transportem samochodowym. Transport materiałów sypkich umożliwia także wykorzystanie tych odpadów, na przykład do budowy dróg.

Wykorzystanie sprzętu do wyburzeń i rozbiórek

Firma zajmująca się rozbiórkami zwykle posiada niezbędny sprzęt do prowadzenia takich robót, ale zdarza się, że mamy własną ekipę na budowie i nie potrzebujemy pracowników innej firmy. Dlatego firmy wyburzeniowe oferują także wynajem sprzętu budowlanego, w tym:

  • wynajem koparki,
  • wynajem koparko ładowarki,
  • wynajem maszyn budowlanych,
  • wynajem walca,
  • wynajem spycharki.

Cena rozbiórki może zależeć od wielkości budynku, to jest jego kubatury, czyli objętości. Grubość ścian, oraz to, z jakiego materiału są wykonane także ma znaczenie, jak również stopień skomplikowania budynku i wynikający z tego stopień skomplikowania prac.

Opracowanie artykułu:

Usługowiec Krzysztan Marcin

37-560 Wola Węgierska 1 podkarpackie
e-mail
telefon