Skarpowanie to proces, który dotyczy przede wszystkim inwestycji liniowych – drogowych oraz energetycznych – nawet na kilkukilometrowych odcinkach. Często dotyczy także przygotowania terenu pod większe inwestycje budowlane, w tym pod działki, na których powstaną piękne apartamenty. Kto jednak zajmuje się skarpowaniem i na czym polega ten proces? Dowiedz się tego razem z nami.

Skarpowanie – ścisła współpraca wielu ekspertów

Nawet niewielkie inwestycje dotyczące skarpowania muszą być przygotowywane przez wykwalifikowany personel. Mowa o geotechnikach, architektach i innego rodzaju inżynierach, który stworzą precyzyjny projekt. Wykonawstwem zaś zawsze zająć się musi specjalistyczny zespół robót ziemnych, który posiada wykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesne maszyny. To tylko ścisła kooperacja projektantów z wykonawcami, może przynieść 100% sukces, który ważny jest przede wszystkim dla bezpieczeństwa i jakości danych inwestycji. Skarpowanie niekiedy wykonywane jest bowiem tymczasowo – przy wykopach – ale w większości przypadkach mowa o procesach, mających stworzyć daną hałdę ziemi na stałe, np. przy podwyższaniu dróg, czy trakcji kolejowych.

Co ważne jest przy skarpowaniu?

Skarpowanie to swoista modyfikacja ułożenia terenu, która odbywa się przy udziale dodatkowych partii ziemi. Materiał sypki na skarpy musi posiadać odpowiednie własności, które ściśle określa inżynier projektu. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze, są zaś uzależnione od rodzaju gruntu, w którym zostanie wykonana skarpa; od przewidywanego czasu użytkowania wykopu; od obciążeń dynamicznych i statycznych działających na skarpy i tereny przylegające; a także od poziomu pożądanej statyczności skarpy. Nie bez znaczenia jest również metoda przeprowadzania skarpowania. Dzisiaj wykonuje się ten proces nowoczesnymi maszynami budowlanymi ciężkimi, ze specjalnymi łyżkami wyprofilowanymi do wykonywania tego typu nasypów. Takie sprzęty posiada między innymi bardzo szeroko wyspecjalizowana firma KRUCZEK, która zajmuje się usługami budowlanymi, robotami ziemnymi, transportem materiałów sypkich, wynajmem maszyn, tworzeniem i wywozem szamba, a nawet pracami brukarskimi.

Stabilizacja skarp

Ważną częścią prac ziemnych dotyczących skarp, nasypów, hałd itp. jest także ich profesjonalne zabezpieczanie. Mowa przede wszystkim o ograniczeniu zjawisk osuwiskowych w budownictwie komunikacyjnym. Skarpy zabezpieczane są zatem dzięki pracom geoinżynieryjnym, które dotyczą instalacji specjalnych siatek stalowych, lub tzw. kotwienia skarp. Wielokrotnie należy również przeprowadzić skarpowanie wtórne. Polega ono nie na tworzeniu skarp od podstaw, ale ich modyfikowanie poprzez wymianę gruntu oraz kątów nasypu. Tym również zajmują się firmy robót ziemnych.