Rozgraniczenie działek jest bardzo często niezbędne w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy sąsiadami. Może okazać się, że nawet zagospodarowane tereny zostały w przeszłości bezprawnie przywłaszczone. Firma Usługi Geodezyjne Krzysztof Dmochowski oferuje nie tylko wznowienie granic działki (bez postępowania administracyjnego), ale również ich prawne rozgraniczenie. Wspomniany proces odbywa się w zgodzie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Czym różni się wznowienie granic działki od rozgraniczenia?

Na początku warto dowiedzieć się, czym jest wznowienie granic działki. To przywrócenie stanu sprzed przesunięcia/zniszczenia/uszkodzenia znaków granicznych. Proces ten nie wymaga wszczęcia postępowania administracyjnego, jednak może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osoby uprawnione. Rozgraniczenie działek zwykle ma miejsce w przypadku wystąpienia sporu. Konieczne jest ustalenie, gdzie powinna przebiegać granica.

Warto wiedzieć, że postępowanie rozgraniczeniowe obowiązuje wyłącznie w przypadku nieruchomości gruntowych.

- informuje jeden z pracowników firmy Usługi Geodezyjne Krzysztof Dmochowski.

Oznacza to, że nie ma możliwości rozgraniczenia domu czy budynków gospodarczych.

Jak przebiega proces rozgraniczenia działki?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie wniosku w odpowiednim urzędzie. Oczywiście powinien on zawierać niezbędną dokumentację, czyli m.in. wydruk z księgi wieczystej, wypis z rejestru ewidencji gruntów, kopię mapy ewidencyjnej. Dzięki tym elementom możliwe jest znaczące przyspieszenie prac. Geodeta przeprowadzający rozgraniczenie jest wyznaczany dopiero po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

Podczas ustalania granic działki uwzględnia się m.in. mapy i inne dokumenty, znaki i ślady graniczne, punkty osnowy geodezyjne. W przypadku braku danych dąży się do porozumienia stron. Konieczne jest sporządzenie pisemnego oświadczenia, które stanowi dowód postępowania. Brak ugody oznacza tymczasowe utrwalenie granic przez geodetę.