Praca oczyszczalni polega na rozłożeniu wszystkich zanieczyszczeń, które zostały odprowadzone, na czynniki pierwsze. Są one rozkładane na związki mineralne, które w takiej postaci nie są już groźne dla środowiska naturalnego. Posiadając domek, można zainwestować w oczyszczalnię przydomową. Może być to oczyszczalnia ekologiczna, albo biologiczna. W tym artykule podejmiemy temat tej drugiej.

Czym jest biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest to bez wątpienia jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, dla gospodarstw domowych, które nie są połączone z miejską siecią kanalizacyjną. Działanie jego jest możliwe, dzięki aktywnym złożom biologicznym oraz czynnym osadom. Głównym plusem takiej oczyszczalni jest to, iż jest ona gotowa do pracy, już po dwóch tygodniach, od jej uruchomienia. Do oczyszczenia ścieków wykorzystywane jest całe urządzenie, dzięki czemu jest ono bardziej efektywne, niż tradycyjne metody oczyszczania ścieków. Woda uzyskana z oczyszczalni jest gotowa do ponownego użycia, którą można użyć na przykład do podlewania trawnika. Oczyszczalnia ekologiczna natomiast charakteryzuje się dwuetapowym oczyszczaniem. W pierwszym etapie, który zachodzi w osadniku gnilnym, zostaje oczyszczonych ok. 70% ścieków. Następnie część nieoczyszczona, kierowana jest do drenażu rozsączającego. Oba rodzaje oczyszczalni (ekologiczna i biologiczna) są przyjazne dla środowiska. Dzięki tego typu oczyszczalni oszczędzić można pieniądze, poprzez niskie koszty eksploatacji i możliwość powtórnego wykorzystania ścieków. Dodatkowym atutem jest łatwy montaż oraz prosta ich obsługa.

Gdzie i jak zbudować oczyszczalnie?

Przydomowe oczyszczalnie można wybudować niemalże w każdym miejscu. Mocna konstrukcja, gabaryty i szczelność zbiorników umożliwia ich montaż,  bez względu na poziom wód gruntowych, czy rodzaj gruntu. Do jego instalacji niezbędny będzie wynajem koparki, która przygotuje wykop pod oczyszczalnię. Usługi tego typu świadczy na przykład firma AZ- Trans, z Zawiercia. Oczyszczalnia złożona jest z kilku przegród, które są zamieszczone w jednej dużej beczce, z tworzywa sztucznego. Między przegrodami są wydzielone komory, które odpowiadają za konkretne etapy oczyszczania. W pierwszej kolejności czyszczone sa ścieki z większych zanieczyszczeń i związków organicznych. Tak oczyszczona woda jest przekazywana do kolejnej komory, w której następuje oczyszczanie biologiczne. Po tych dwóch etapach woda jest przepompowywana do ostatniej komory, w której następuje ostatni etap, czyli końcowe oczyszczanie, przed wysłaniem wody do zbiornika.