Rozbiórka to ostatni etap obecności budynku w danej przestrzeni. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyburzenie obiektu należy do robót budowlanych. W związku z tym przeprowadzenie takiej czynności jest objęte konkretnymi regulacjami i może wymagać załatwienia wielu formalności. Do rozbiórki należy też zatrudnić ekipę budowlaną z odpowiednimi maszynami. Jak wygląda rozbiórka obiektu budowlanego? Jakich procedur wymaga jej przeprowadzenie? Przeczytaj i sprawdź.

Formalności związane z rozbiórką budynku

Prawo budowlane nie podaje jednoznacznej definicji rozbiórki budynku, jednak zalicza je jako jeden z rodzajów robót budowlanych. W związku z tym wiąże się ona z koniecznością przeprowadzenia konkretnych procedur administracyjnych. Chodzi oczywiście o zdobycie pozwolenia na rozbiórkę – nie jest ono jednak potrzebne w każdym przypadku. Na samo zgłoszenie można wyburzyć:

  • Budowle o wysokości poniżej 8 metrów, znajdujące się w odległości nie mniejszej niż połowa wysokości od granicy działki;

  • Obiekty niewymagające pozwolenia na budowę;

  • Budynki znajdujące się na terenach zamkniętych uznanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Z przytoczonej listy należy wykreślić wszelkie obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz takie, które są objęte ochroną konserwatorską. Wszystkie inne budynki wymagają uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego. Warto wiedzieć, że procedura może trwać nawet 79 dni, dlatego trzeba złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Dopiero po uzyskaniu zgody organów administracyjnych fachowcy z firmy budowlanej Piaskowiec w Pile mogą przystąpić do rozbiórki budynku.

Przebieg rozbiórki obiektu budowlanego

Wyburzanie budynku należy do niebezpiecznych prac budowlanych, dlatego wymaga wysokiego stopnia bezpieczeństwa. To właśnie z tego powodu robotami muszą zająć się fachowcy. Na terenie Piły tego rodzaju usługi świadczy firma budowlana Piaskowiec. Fachowcy rozpoczynają rozbiórkę budynku od odłączenia wszystkich instalacji doprowadzonych do obiektu. Następnie decydują, w jakim stopniu warto przeprowadzić rozbiórkę ręczną, pozwalająca na odzyskanie części surowców. Następnie wykorzystują ciężkie maszyny budowlane do wyburzenia obiektu.

Eksperci z firmy Piaskowiec zajmują się też wywozem gruzu po rozbiórce, co jest bardzo korzystne dla właściciela budynku. Fachowcy przeprowadzają każdy etap wyburzania zgodnie z przepisami. Dzięki specjalistycznym maszynom budowlanym i wieloletniemu doświadczeniu wykonują swoją pracę w zaledwie kilka dni.