Bloczki fundamentowe to podstawa każdego budynku. Stanowią też tani, nieskomplikowany i uniwersalny sposób stawiania ścian fundamentowych i piwniczych. Cechują się wytrzymałością i zabezpieczają powierzchnie przed utratą ciepła. Z betonowych bloczków na cementowym gruncie tworzy się także przygruntowe nośne ściany. Jakie są ich wymiary i jak nimi murować?

Fundamenty stawia się na 2 sposoby

Ściany fundamentowe można zbudować poprzez tzw. monolityczne betonowe wylewanie, a także murowanie przez silikatowe lub betonowe bloczki fundamentowe. Zamiennie używa się do tego pustaków: z ceramiki poryzowanej, keramzytobetonu, z wkładkami styropianu lub jednorodne. Monolityczne stawianie dzięki wylewaniu z użyciem deskowania pozwala na wznoszenie ścian nie grubszych niż 25 cm. Używa się do tego betonu odpowiedniej klasy. Zazwyczaj od B15 do B20. Prace tą metodą trwają z reguły kilka dni. Warunkiem jest regularne dostarczanie betonu przez betonowóz z pompą. Przy murowaniu bloczkami fundamentowymi należy pamiętać o dokładnym wypełnianiu wszystkich złączeń. Trzeba przy tym pracować na zaprawie cementowej.  Z kolei pustaki zasypowe ułatwiają umieszczenie ocieplenia. 

Wybór bloczków fundamentowych zależy od ich wymiarów i projektu

W celu obliczenia, ile dokładnie potrzeba tworzywa na m2, należy nałożyć wymiary bloczka fundamentowego na dany projekt. Najpopularniejszym modelem bryły jest ten o rozmiarze 38 x 24 x 12 cm. Wyróżnia się także bloczki fundamentowe o wielkości 49 x 24 x  cm, a także 38 x 25 x 14 cm. Najlepiej zatem dobrać je w zgodności z zaleceniami znajdującymi się w planie budowli. Niektóre składy budowlane oferują mniejsze rozmiarem bloczki betonowe. Nigdy jednak nie są większe od przyjętych wymiarów. Są bowiem odpowiednio ciężkie, a większa waga mogłaby utrudnić ich użytkowanie. Ich liczba potrzebna do pracy zależy od metody murowania. Fundament można układać w poprzek lub wprost dłuższego boku.

Mury można postawić także z pustaków fundamentowych

Materiały budowlane to nie tylko beton czy cement. Do zbudowania ścian fundamentowych używa się często szalunkowych pustaków zalewowych. Pustaki fundamentowe tego typu mają jedną lub dwie komory. Umożliwiają przy tym tworzenie jednolitej i spójnej części bez deskowania. Z ich pomocą wznosi się również ściany oporowe, przygruntowe oraz słupy. Stanowią także szalunek tracony (stały). Polega to na deskowaniu w trudnodostępnych miejscach. W przypadku betonowych ścian ułożonych z pustaków tworzą one podstawę planowanych ścian piwnicznych lub fundamentowych. Są większe od bloczków. Dlatego też umieszcza się je warstwowo na zakładkę. Następnie zbroi się je prętami ze stali i wypełnia specjalną mieszanką z betonem. 

Ściany fundamentowe buduje się zależnie od ich grubości

Do wzniesienia muru wykorzystuje się zwykłą zaprawę murarską. Przy tym sporządza się poziome i pionowe złączenia, które muszą być odpowiednio grube. Przyjmuje się, że mają grubość 1-1,5 cm. Bloczki muruje się w pewnym stopniu od założonej grubości murów. Układa się je równolegle bądź w poprzek ścian fundamentowych.  Gruby na 12 cm filar zbudowany pod ścianę działową bądź osłonową w składającej się z trzech warstw przegrodzie buduje się z betonowych bloczków fundamentowych układanych na węższym boku od góry. 

Podstawą stawiania ścian jest rozmieszczenie narożników

Jedną z głównych zasad murowania jest ustawienie wszystkich narożników. Wymaga się, by składały się co najmniej z 3 warstw. W celu odpowiedniego ułożenia pierwszej warstwy bloczków fundamentowych zaleca się wytyczenie jej linii specjalnym sznurkiem. Należy go rozciągnąć między ściennymi narożnikami. Aby poprawić ustawienie części ścian, aplikuje się warstwę na 2,5 cm osłonie zaprawy murarskiej. Przy tym trzeba uważać, by następne warstwy pustaków lub bloczków zachodziły (w poziomie) z linią sznura. Stabilność ścian i właściwe związanie jej części zapewni zachowanie między pionowymi spoinami następujących powłok stosownych odległości.

Przy stawianiu ścian fundamentowych równie ważna co materiał budowlany jest zaprawa murarska. Pozwala na zespolenie danych części muru oraz na wytworzenie równych warstw między spoiwami. Do prac stosuje się najczęściej zaprawy cementowe lub cementowo-wapienne, ciepłochłonne lub klejowe. W razie wątpliwości co do wyboru właściwej można się skonsultować ze specjalistą.