Studnia głębinowa wiercona – co warto wiedzieć?

Materiał partnera
2019-10-04

Studnie głębinowe wiercone powstają w coraz większej liczbie gospodarstw domowych, rolnych i obiektach przemysłowych. Tego typu inwestycje realizowane są w nowoczesnych procesach, które obniżają koszty inwestycji. Wielokrotnie, jak podają różnego rodzaju analizy, inwestycje te potrafią zwrócić się nawet w kilka lat. Dowiedz się zatem, jak tworzone są studnie głębinowe, oraz jaka jest ich konstrukcja.  

Ujmowanie wody dzięki studniom głębinowym

Dzięki studniom głębinowym można pozyskać cenny surowiec, który pobierany jest z głęboko położonych warstw wodonośnych przykrytych warstwami gruntu nieprzepuszczalnego. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku każdej inwestycji ważne jest wcześniejsze przeprowadzenie wywiadu wśród sąsiadów, analizy materiałów archiwalnych zebranych w bazie danych hydrogeologicznych lub badania gruntu. Mowa tu o wykonaniu odwiertu próbnego wraz z analizą profilu glebowego lub też o badaniu geofizycznym gruntu. Współpracując z odpowiednią pracownią, liczyć możemy również na pełną pomoc administracyjną oraz prawną. W przypadku dobowego zapotrzebowania domu na wodę w ilości przekraczającej 5 metrów sześciennych lub gdy studnia jest głębsza niż 30 m oraz we wszystkich przypadkach komercyjnego korzystania z wód należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne poprzedzone udokumentowaniem zasobów ujęcia w formie dokumentacji hydrogeologicznej.

Należy pamiętać, że usługi studniarskie realizowane są w oparciu o zasadę staranności a nie efektu. Znalezienie wody podziemnej lub niepowodzenie tych poszukiwań zależy przede wszystkim od warunków naturalnych, dlatego Inwestorzy finansujący takie przedsięwzięcia muszą liczyć się także z ryzykiem niepowodzenia, które spoczywa wyłącznie na nich. Studniarze odpowiadają wyłącznie za błędy w sztuce a nie za niekorzystne warunki wodne na działce.

Elementy studni głębinowej wierconej

Każda studnia głębinowa składa się z wielu elementów, które również należy podłączyć pod sieć przyłączeniową domu. Najważniejszymi podzespołami studni, są zatem kolumna filtrowa, a także obudowa studni. Największą uwagę w założeniach projektowych warto zwrócić jednak na filtr i jego jakość. Konstrukcja kolumny filtrowej składa się z rury podfiltrowej, położonej poniżej filtru i spełniającej rolę osadnika dla drobnych cząstek mineralnych; filtru właściwego (część perforowana i osiatkowana) umożliwiającego dopływ wody z warstwy wodonośnej do wnętrza studni; a także z rury nadfiltrowej wyprowadzonej do powierzchni. Jak zatem można łatwo wywnioskować, budowa studni to nie tylko złożony proces wiertniczy, przygotowawczy i badawczy, ale także projektowy wymagający posiadania stosownych kwalifikacji i uprawnień!

Dwa warianty studni wierconych

Studnie głębinowe wiercone wykonywane są obecnie w dwóch technologicznych wariantach. Ich wybór przede wszystkim uzależniony jest budżetem inwestycji, założeniami projektowymi, oraz głębokością położenia warstwy wodonośnej.

Pierwszy rodzaj studni to konstrukcja z rurą osłonową. W czasie wiercenia w otwór opuszcza się stalową rurę osłonową, a dopiero w nią wpuszcza się kolumnę filtracyjną. Następnie rura osłonowa jest wyciągana. Cały proces wykonawczy, jest zaś zwieńczany opuszczaniem w głąb studni pompy głębinowej. Jeśli chodzi zaś o obudowę powierzchniową studni, stanowi ją obudowa z kręgów betonowych lub z tworzywa sztucznego.

Wariat drugi studni głębinowej wierconej, to model bez rury osłonowej. Wtedy do wywierconego otworu zapuszcza się samą kolumnę filtrową a rolę rury osłonowej przejmuje ciśnienie płuczki wiertniczej.

W studniach wierconych do poboru wody najczęściej stosuje się pompy głębinowe. Przy płytkim poziomie wody podziemnej (do 7 m) można w studniach stosować także pompy ssące lub pompy z opuszczonym tłokiem. Obudowę studni stanowi zaś betonowy krąg lub obudowa z tworzywa sztucznego. W studniach eksploatowanych tylko od wiosny do jesieni często rezygnuje się z wykonywania obudowy.

Wykonawcy studni głębinowych

Obecnie na polskim rynku działa niewiele firm, zajmujących się profesjonalnie budową studni głębinowych wierconych. Najlepsze z nich takie, jak ECO-GEO, są również ośrodkami eksperckimi, świadczącymi usługi geotechniczne oraz hydrogeologiczne. Mowa m.in. o projektowaniu i dokumentowaniu ujęć wód podziemnych, badaniach i dokumentowaniu warunków gruntowo-wodnych dla budynków, dróg i przydomowych oczyszczalni ścieków, badaniach laboratoryjnych gruntów i wody, czy wykonywaniu i monitorowaniu piezometrów. Wielokrotnie związane są one z inwestycjami przemysłowymi, komercyjnymi, czy publicznymi.

Jeśli chcesz poznać więcej informacji na temat wiercenia studni, koniecznie skontaktuj się z zespołem ECO-GEO działającym w rejonie Wrocławia i jego okolicach!

Opracowanie artykułu:

"Eco-Geo" Studnie i Pompy Ciepła

ul. Klonowa 6 B/3, 56-400 Oleśnica dolnośląskie
e-mail
www