Zapewnienie dostępu do wody pitnej i użytkowej jest niezbędnym warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, czy usługowego. W sytuacji, kiedy w terenie nie ma doprowadzonej miejscowej sieci wodociągowej, często jedynym wyjściem jest wykopanie studni na działce. W okolicach Trójmiasta polecamy usługi specjalistycznej firmy Paweł Joskowski Studniarstwo, która zajmuje się wierceniem studni, w tym studni głębinowych.

Rodzaje studni do poboru wody

Na studnię na działce decydują się nie tylko właściciele terenów niepodłączonych do sieci wodociągowej. Często na wykonanie studni decydują się też osoby, które uważają, że woda w sieci jest niskiej jakości, a warunki gruntowe dają możliwość uzyskania dobrej i czystej wody z pokładów wodonośnych, które znajdują się na dużej głębokości. Firma Paweł Joskowski Studniarstwo zajmuje się wierceniem różnego rodzaju studni, zarówno studni kopanych, jak i studni głębinowych.

Jak opowiada fachowiec z firmy Studniarstwo,

studnie kopane wykonywane są zwykle jeśli na działce zwierciadło wód podziemnych znajduje się na głębokości do siedmiu metrów. Brzegi takiej studni zabezpieczane są betonowymi kręgami a dno wykłada się warstwą żwiru.

Jeśli woda jest poniżej siedmiu metrów, stosuje się studnię z filtrem wbijanym, zwaną też studnią wąskorurową. Do kołnierza rury przymocowana jest pompa ssąca, która umożliwia pobór wody z głębokości do ośmiu metrów. Taka studnia może mieć całkiem dobrą wydajność.

Szeroka oferta firmy Studniarstwo

Firma Studniarstwo ma siedzibę w okolicach Wejherowa w województwie pomorskim. Dzięki dużemu doświadczeniu pracujących tu specjalistów, zajmuje się nie tylko wierceniem studni głębinowych, ale także innymi pokrewnymi usługami. Wykonuje między innymi instalacje wodociągowe, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, a także zajmuje się czyszczeniem istniejących studni. Dodatkowo wykonuje badania próbek wody pod kątem jej przydatności do spożycia, oraz badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne SANEPID, oraz w razie potrzeby – systemy uzdatniające wodę.